AHC
 


 Potentiële leden en bezoekers 


Uiteraard zijn onze statuten en huisreglement gebonden aan lidmaatschap en staan deze documenten beschikbaar op onze ledenpagina.

Onze afspraken liggen dus allemaal vast voor wat onze leden betreft. Onze werking vind u uitgelegd op de clubinformatiepagina.

Potentiële leden die deze website bezoeken of via andere weg in contact komen met mensen van beleidsteam of ledenbestand moeten weten dat : Na lidmaatschap, de leden gratis geholpen worden tijdens de cluburen, zonder enige extra vergoeding met uitzondering van de eventuele materiaalkosten.

Het bestuur benadrukt uitdrukkelijk dat eenieder die uit vrije wil hulp biedt buiten de cluburen, niet handelt in naam van Antwerp Hobby Computerclub vzw . Het is voor laatstgenoemde dan ook de persoonlijke verantwoordelijkheid alle correspondentie en gevolgen te dragen in persoonlijke naam en niet in deze van AHCvzw. Indien we enkel oplossingen brengen zonder dat u de volgende maal opnieuw aan de bel hangt is onze betrachting niet voldaan. Wij willen op een zo makkelijk mogelijke manier onze hulp verwoorden en houden de vakterminologie in de vestzak.

Het bewijs is onze slogan, gestaafd op het aanleren van anderen :

"Wij willen enkel helpen om te leren en niet leren om geholpen te worden."

Maw wij zien graag resultaat van onze hulp in tegenstrijd met gemakkelijke en goedkope computerhulp. Ook wij kennen het uurloon van de computerwinkels. Bij ons haal je het er dubbel en dik uit. Maar niet zonder medewerking , inzet en een beetje zelfstudie. Vriendschap en een menswaardig bestaan mogen geen aanleiding geven tot vergoedingen.

Vriendschappelijk, hobbymatig en belangeloze steunverlening, daar doen we het voor. Sponsoring daarentegen is wel een activiteit waarmee we kunnen leven sinds 01/01/2008.

 

Antwerp Hobby Computerclub vzw.


06-12-2007