AHC
 


2002Het meest bewogen jaar uit onze geschiedenis.

Ons etentje werd door omstandigheden uitgesteld tot een latere datum en uiteindelijk ging het bestuur alleen op zwier. Ons netwerkje van computers draaide weer de ganse zomer door en buiten een scherm (dat dringend diende vervangen te worden omdat het wat Anderlecht gevoel vertoonde) waren we klaar om de wintermaanden aan te vangen. Het lag in onze bedoeling om geregeld een onderwerpje centraal te zetten op de bijeenkomsten waarvan tijdig melding zou worden gemaakt. Bij Arthur ging het de laatste maanden niet zo goed op gezondheidsgebied en daarvoor wensten we hem veel goede moed en hoopten hem nog dikwijls terug te zien en te horen op de club. Plots zag niemand het meer zitten. %$m^$@m'm$=

Na het besluit van Renaat in augustus 2001om op te stappen bleken we opeens geen materiaal meer te hebben. Ondanks het feit dat de meningen verdeeld waren over het gemene goed stond de club voor een raadsel. Er gingen enige luttele weken voorbij, want niemand wou de gegooide handschoen oprapen en de taken van een ander voortzetten. Maar de redding was nakend. De leden overhaalden de achtergebleven bestuursleden het roer over te nemen met: enkele computers geschonken door Eddy, Arthur, Tony. Wat extra sponsoring van Mark2 en Ben en een dosis moed en steun van de pioniers die de doorslag gaven. De steun die we voelden was eerder een stimulans dan een opdracht. Daarom hebben we uit eerlijkheid en sympathie hierboven even de mensen in de verf willen zetten die zichzelf onbaatzuchtig voordeden als donateurs, ieder op zijn vlak. Zowel cash als natura. Zelfde naam, nieuwe start. En toch gebeurde iets raars. Ons ledenaantal groeide uiteindelijk niet echt en er zat een beetje mot in het gezamenlijke inspiratiegevoel. Tenslotte trokken we al jaren op met dezelfde mensen en zijn elkaar waard in kennis en interesses. Hierdoor zagen we ons vlammetje steeds kleiner worden.Wat is dan interessanter dan nieuw bloed. Hopelijk niet te veel tegelijk natuurlijk want het aanbod moet aan de vraag kunnen voldoen. Philippe opperde de gedachte om aan PR te gaan doen en de straat op te trekken, flyers te posten en op beurzen pamfletten te verdelen, reclame te maken in tijdschriften en zomeer. Natuurlijk kon hij dit niet alleen en de inzet die toen getoond werd om met vereende krachten de club nieuw leven in te blazen was één van de grootste feiten van het bestaan van All Systems Computerclub. Met dank aan de initiatiefnemer en zijn helpers Marc, Tony en Wilfried. Het was nu wachten op resultaat. Okt 2002 Wincommander word Totalcommander. We zaten vol broeiende ideeën diewe voordien niet konden realiseren wegens te verschillende ideeënpatronen. Nu zou alles vlotter gaan. De open boekhouding die we aan Celis W overlieten zorgde er voor dat het allemaal wat gemakkelijker, overzichtelijker en sneller ging dan vroeger. Als initiatief kon het tellen. Philippe nam de koe bij de horens door in de stilgevallen club de clubbladen manueel te gaan posten en alzo snel zicht te hebben op ons overblijvende ledenaantal voor het komende jaar 2002. Onze onkosten (om en bij de 9837 fr dat afgelopen jaar) aan inkt en toners wist Marc volledig te reduceren tot NUL door een sponsor te zoeken voor ons clubblad Als het om inzet gaat kunnen we oneindig blijven vermelden wie wat doet of deed. Voornaamste is dat de handen in elkaar werden geslagen en alle voorzorgsmaatregelen getroffen om de leden nooit meer voor zulk een voldongen e-mail te stellen maar als gezonde club te reageren binnen een beleidsteam. De naam bestuur en alle mogelijke titels werden dan ook unaniem overboord gegooid. Als we met een gezonde en positieve geest, ervan uitgaan dat eenieder doet wat hij kan of hem ingegeven word door zijn eigen geest en fysieke gevoelens dan weten we dat een weegschaal nooit in evenwicht is. Maar dat kleine mensen groot kunnen zijn.

2002 was ook een jaar dat velen met hun gezondheid sukkelden in ASC. Maar alles kwam weer goed zoals het hoort.

 

 

 

top