AHC
 


2004

(ons 10 jarig jubileum jaar)
In het begin van dit jaar trachtten we Paint shop pro meester te worden. Deze poging werd echter stilgelegd wegens te weinig voorkennis van de geïnteresseerden en gaat in de schuif. In juni 2004 beslissen we voor het eerst om over te schakelen naar breedbandverbinding op de club. Met het aantal leden van dat moment zijn we het hen en onszelf verschuldigd. Het siert ons dat we zo lang onszelf getart hebben met een telefoonverbinding te blijven nuttigen als vereniging, met alle ongemakken en tijdverlies van dien. Nu kon iets gedemonstreerd of gedownload worden tegen respectabele afwegingen. Onze vorige beleidsmensen kwamen nooit tot het gemeenschappelijk besluit dat downloaden kon omwille van de kosten. En terecht.

In augustus vieren we ons bestaan met een mooie BBQ waarop de meeste leden aanwezig zijn ondanks de vakantieperiode. Een 18 karaats gouden damesring met diamant word geschonken door één van onze leden "Guido". Winnaar werd de zoon van Philippe; Bart.

September 2004 , Philippe neemt alle computeronderdelen apart door met de nieuwelingen. Een leerrijke middag.

Irene , Eric, en Gaby sluiten zich aan bij de club.

Oktober 2004 stapt Wilfried met de website onder de arm naar een andere computerclub. Zo komt ook meteen onze derde website van de grond. Op naam van Msasc. Eentje waar meteen een kopie van aan het beleidsteam wordt overhandigd ten bewijs van vertrouwen en behoud voor de toekomst zoals het hoort. Alles voor de club en niet voor jezelf, zo moet immers de juiste spirit voor de toekomst heten. Wat later leerde Julien ons om foto's op TV te vertonen met animatie.

Wat we ook niet mogen vergeten is onze deelname aan de fietsdodentocht dit jaar. Met vereende krachten over de meet. Groepsgevoel aangedikt en klaar voor wat komen gaat en rookafspraak word genomen op initiatief van Tony in overleg met mensen die er om gezondheidsredenen baat bij vaarden. Een heel nobel gebaar om hier zijnn schouders onder te zetten.

Diezelfde maand kochten we onze persoonlijke beamer. Hierdoor kan voortaan altijd op groot scherm gevolgd worden en we in de gelegenheid kwamen om voor een groter aantal mensen tegelijk te demonstreren.

Bij momenten hadden we dat jaar meerdere windowsversies draaien (95,98,98SE,ME,XP) Een multiculturele computerclub dus.
Barbecue 10 jaar All Systems Computerclub

 

 

 

top