AHC
 


2009

De kaap van 15 jaar lag achter ons. Een nieuwe berg om te beklimmen. We ruilden dit jaar de vrije zaterdagen in op aangeven en vraag van onze leden. Deze waren vertrouwd geraakt met de demonstraties, lessen of de uiteenzettingen rond de tafel, met het grote scherm. Hetgeen bewees dat dit een succes was, temeer omdat er mensen zouden thuis gebleven hebben als er geen les zou geweest zijn op de vrije zaterdagen. Een formule die dus zijn respect kreeg en waar verder aan kon gebouwd worden. Tenslotte was het integreren van de Vista-werking ook noodzakelijk voor de XP gebruikers die straks de overstap naar Win7 ooit zullen maken als een noodzakelijk kwaad. Ondertussen kwamen nog nieuwe tips binnen. Nieuwe initiatieven hier rond, zijn in aanmaak. Wat dit jaar vooral opviel is het veelvoud aan mensen die zich voor de groep stelden. Voor ons als bestuur een teken van samenhorigheid, inzet en respect voor elkaars kunnen. Dank daarvoor aan iedereen die meer dan zijn steentje bijdroeg : Fred, Erik, Willy, Ivan,Grunther, Julien, Eddy, Philippe en Marc.
Met de 26 bijeenkomsten van 2009 was dit weer een deugd voor het oog.

Zelf toen het gebeurde dat een lesgever niet kwam opdagen werd er met de aanwezigen rond de tafel spontaan een gesprek aangeknoopt door Paul en Louis waaruit een leerzame discussie ontstak, en waarvan achteraf werd gezegd ; Dit is ook wel leerrijk. Uiteraard, .....zo zijn we van wal gestoken over 16 jaar. In groepjes leren van elkaar.
Uw inspraak is en blijft zoals bekend nog altijd even groot binnen onze club. Als ze u gevraagd word, maak er dan nuttig gebruik van. Toon u medewerking en het zal beloond worden.
Het is en blijft ons genoegen om een hart onder de riem te steken van hij of zij die de les op zich nam. We mogen telkenmale niet vergeten dat dit vrijwillige activiteiten zijn van onze leden en beleidsteam- mensen, die niet zonder tijd en inzet tot stand kunnen komen. We danken dan ook voor jullie leuke respons.

Maar het was ook het jaar dat we Monneke verloren, nog maar pas bij onze club, slechts 1 jaar op brugpensioen en na een vol jaar gezondheidsproblemen bezweken aan een niet te temmen kwaal. Ons derde lid op 16 jaar waarvan we afscheid hebben moeten nemen. Gelukkig is onze kern nog groot en is er steeds weer genoeg inzet om met mekaar er een inspiratievol jaar van te maken.
See you in 2010.

 

 

top