AHC
 

Afspraken.


Uw eerste afspraak met AHC .

Hallo,
Toen u intekende voor lidmaatschap van Antwerp Hobby Computerclub werd u gevraagd het inschrijvingsformulier in te vullen
(IN DRUKLETTERS)
Op de achterzijde las u deze informatieve tekst als leidraad voor deze club. De organisatorische afspraken leest u in onze statuten en huisreglement waarmee u zich verzoent na het lezen en hem naleeft en als tegenprestatie vermeld staat op de aanwezigheidslijsten (in te vullen meteen bij elke binnenkomst. Verdere regelgeving en afspraken lees je op deze pagina.

Afspraken ivm de ledenpagina (enkel via uw persoonlijke login).

Graag hadden we de afspraak zien naleven om deze pagina enkel te gebruiken voor eigen belang. We vragen dan ook dat iedereen deze pagina enkel voor zichzelf of clubleden gebruikt. Desgevallende foto's zijn gepubliceerd met respect voor iedereen. En dat hadden we graag zo gehouden. Hiervoor heeft ook ieder zijn eigen paswoord . En misbruik van dit vertrouwen zullen we na bespreking waarschijnlijk moeten sanctioneren.

Nieuwe regeling in de organisatie van AHC.

Naar aanleiding van dubbele taken, tijdsgebrek en organisatie hebben de leden van het beleidsteam unaniem afgesproken om de vragen en antwoorden via e-mail tussen twee bijeenkomsten op zaterdag te verdelen en te her-organiseren. Dit zal ongetwijfeld het hele gebeuren een beter beeld en een betere regelgeving meegeven. Alle communicatie zal dan ook verzameld worden achteraf zodat het ganse team van alles op de hoogte blijft.

Zo kan je terecht voor :

Vragen en problemen rond : Software : bij het bestuur, dewelke u zullen doorverwijzen naar mogelijke clubleden.
Vragen en problemen rond : Hardware : bij Philippe Giedts en of Johan Nuyten. (afspraak verplicht)
Vragen en problemen rond : Financieel: bij Gina Brouwers.
Vragen en problemen rond : de website : Gaby Cotton
Vragen en problemen rond : Clubwerking : bij Marc Senepart.
De betreffende e-mailadresen of telefonnummers (bestuur en leden) vind je op je geregeld toegestuurde ledenlijst via e-mail.

Let op, deze mensen zijn vrijwilligers, verplichtingen zijn er niet. Los van deze mensen zijn er altijd kenners op elk vlak die hetzelfde beamen om u ter hulp te zijn. Contacteer hiervoor een bestuurslid en hij zal jullie koppelen.

Stel, het is nu clubzaterdag.

Nu we de laatste tijd gegroeid zijn en met een vrij omvangrijke groep zijn, rekenen we op jullie begrip. Voor 14u hebben wij onze hoofden bij het opstellen en voorbereiden van andere dingen. De voorbereiding en de opstelling vergt voor ons vandaag de dag alsmaar meer tijd en arbeid zodat we die rustig willen kunnen doen om geen problemen te krijgen achteraf. Daarom is er beslist om pas tot jullie beschikking te staan als wij klaar zijn . Normaal is dat pas om 14 uur. Zodra wij vroeger klaar zijn zullen we deuren en oren open zetten voor jullie vragen en verzuchtingen. Vrijwilligers die vroeger komen en een handje meehelpen waarderen wij zeer. Temeer het al eens af en toe iemand anders is. Je moet er geen kennis voor hebben , wij vertellen wel wat en hoe. Je kan er immers kennis mee opdoen . En als je dan niet misbruik maakt van de situatie om al tijdens die activiteit aan de clubmiddag te beginnen dan zijn we zeer blij met jouw hulp. Wij begrijpen jullie enthousiasme, en zijn overtuigd dat jullie het onze begrijpen, om jezelf aan deze regel te houden . Mogen wij dan ook vragen de 14u -regel verder na te leven zoals we dat nu enkele jaren doen.

Met dank.

Wij rekenen op jullie zoals jullie op ons.

E-mailadresgebruik

Ons nieuwe e-mailadres (onderaan elke webpagina) van Antwerp Hobby Computerclub willen we graag gevrijwaard houden van grappen en grollen. En daarom rekenen we op uw medewerking.
M.a.w geen presentaties of onnodige foto's, maar enkel berichtgeving of problematiek rond werkende of niet werkende computers evenals computerclubvragen.


Met onze dank.Tot ziens en hopelijk zonder computerproblemen :-)

 

 

 

top