AHC
 Leden pagina - Vzw nieuwsSecretariswissel .

Bij de start van het nieuwe werkjaar 2014, hebben we van onze secretaris Philippe de vraag gekregen om zijn mandaat te schrappen na 13 jaar bestuur en 7 jaar vzw. Hij stelde dit reeds meerdere jaren uit in het belang van de club. Philippe zal zijn diensten uiteraard niet wegsteken en helpen waar nodig, net zoals 20 jaar geleden bij zijn aankomst in de taverne over zijn deur. De nodige formaliteiten zullen vervuld worden. De overdracht aan Johan N. zal de komende maanden gebeuren door praktische verwijzigen en handelingen tenneinde de taak ter harte te kunnen nemen. De bevestiging werd afgerond , en verscheen in het Belgisch Staatsblad op ../../201..
De huidige bestuurssamenstelling lees je op onze infopagina onderaan.
02/10/2013

Ons bestuur werd gewijzigd en ingediend bij de rechtbank van koophandel.

Een bestuursconflict dat er geen hoefde te zijn leidde ons uiteindelijk naar een herverdeling van het bestuur. Alle partijen leerden uit het voorval en ipv de geschiedenis en de computers te verkopen namen dezelfde initiatiefnemers 2 gemotiveerde mensen mee op in het bestuur om een vervolg te breien aan toen 19 jaar clubgebeuren. Tot verschijnen in het staatsblad was er een overgangsperiode van ongeveer 8 maanden waarin alles op een laag peil stond. Financiële regelingen werden getroffen en verantwoordelijkheden en mandaten werden geregeld om in de toekomst deze spijtige toevallen te voorkomen. Gina nam de verantwoordelijkheid op haar om het penningmeesterschap te vrijwaren. Na 9 maanden werd een nieuwe start aangezwengeld richting 20 jarig bestaan met moed en vereende krachten. Succes aan het nieuwe team en een dank met spijt aan de voorgaanden. De bevestiging verscheen in het Belgisch staatsblad op 11/06/2012
28/12/2012

Onze licentiegegevens van dns.be voor onze clubnaam AHC

Die kan je hier vinden. Het aanvragingsformulier. De aantijgingen tot overname en opeising door de firma Hygien... Compan.... werden in de kiem gesmoord wegens oneerlijke praktijken en dreigementen aan een rechtmatig adres. Wederom een onnodige stressperiode voor ons bestuur.

Wijziging vzw reglementen mei 2009

We kregen zopas een wijziging binnen op de vzw reglementen aangaande neerlegging en wijzigingen aan de griffie. Alsook een onderdeel vergoedingen voor medewerkers.

Kalenderopmaak van taken en opdrachten verbonden aan de vzw en de goede werking van de club 02/2009

We maken een kalender op zodat geen verplichten of afspraken hun datum nog kunnen voorbijgaan. En door meerdere mensen kunnen gehandhaafd en gecontroleerd worden.

1 jaar vzw maart 2008

Onze eerste begroting is binnen op de rechtbank. We voldeden aan al onze plichten als vzw en hebben een pico bello boekhouding. We halen sponsoring binnen en hebben genoten van subsidie. Hiermee schrijven we weer geschiedenis voor onze  vriendenkring die eind dit jaar 15 jaar zal bestaan.

Vzw -gegevens. dec 2007

Ondernemingsnummer : 888020251 Opgericht : 26/03/2007 / 0045809    Verschenen in Belgisch staatsblad op 26/03/2007 - rekeningnr. :  979 5242469 12 
Maatschapelijke zetel: Leeuwerikenl. 35 2630 Aartselaar

vzw Antwerp Hobby Computerclub staat op punt. juli 2007

Eerlijk gezegd , een goed gevoel en een dikke proficiat aan alle medewerkers die ons gesteund hebben om dit te verwezenlijken. Fier op alles wat nu gedragen word door mensen waarop je kan rekenen. Die weten wat ze doen en waarom. Die problemen kunnen bespreken en de vriendschap laten primeren. Er een aantal stelregels op nahouden en alzo samen de reglementen opstelden en er op toekijken dat deze nageleefd worden. Geld ontvangen voor vriendendiensten staat volledig buiten kijf. Iedereen weet dat eerlijk het langst duurt en wie geld zou ontvangen onder de naam en de vleugels van de club zichzelf buitenspel zet. Bij computerhulp kunnen er ook dingen fout gaan, en wie geen geld ontvangt blijft ter goeder trouw en buiten schot van misprijzen, jaloezie of vingerwijzingen. Daarom steunen en baseren we ons op volgende slogans der jaren :

  • AHC ons doel : helpen om te leren, en niet andersom.
  • AHC, uw verzekering voor zorgeloos computerplezier.
  • AHC Computer & praktijk, leer je bij ons op zaterdag.
  • AHC uw hoop in bange computermomenten
  • Maar één stelling prijkt bovenaan de top 5: als we met AHC iemand kunnen helpen, doen we dit met veel plezier en liefst op de club.
Eind- Fase 6 ; Ethias verzekering BA - 04 april 07

De verzekering laat even op zich wachten maar na een opdringerig telefoontje van de voorzitter komt ook hier schot in de zaak en zal tegen begin april alles rond zijn. Onze nieuwe penningmeester zal dan overschakelen van bankrekeningnummer. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht via de website en de andere kanalen. Ondertussen zijn ook alle computers aangepakt door onze secretaris en materiaalmeester Philippe en is er nieuwe software aangekocht voor alle computers.

Fase 5 - 14 maart 2007

Mits enkele schoonheidsfoutjes kreeg onze club het vzw nr 888.020.251en een verschijning in het staatsblad op datum van 26 / 03 / 07. Dit was echter niet zonder enige anekdote, dewelke we jullie graag mee laten beleven. Lees meer

Fase 4 - maart 2007

14/03/07 statuten voorleggen op de griffie der rechtbank en verzekering afsluiten. Met als resultaat een vzw nr en een mooie garantie voor de toekomst van onze computerclub. Op onze ledenlijst prijken alleen maar trotse leden en er is geen noodzaak meer aan wantrouwen om donateur te zijn ipv lid. Een stap in de juiste richting. Met dank aan onze steunpilaren.

Fase 3 - maart 2007

03/03/2007: Algemene ledenvergadering gehouden ivm met huisreglement en statuten van de club, alsook nog een woordje uitleg over de voordelen van een vzw. Weing verandering met het verleden, enkel geborgenheid voor beide partijen . Er werd inzage gedaan van deze notulen, door alle aanwezige leden. Afspraken hoeven niet meer herhaald te worden want staan vanaf nu op papier. Afwezige leden van deze vergadering alsook potentiële nieuwe- en leden kunnen deze nalezen op elke bijeenkomst door uithanging in de materiaalkast. Iedereen stemde akkoord met deze notulen en aanvaardde het verkozen algemen bestuur voor weer een jaartje AHC

Fase 2 - februari 2007

19/02/07 : Verzekeringspapieren aanvragen bij Ethias. Afronden statuten en huisreglement in samenspraak met onze specialisten terzake
De nodige aanpassingen aan de websiteter voorbereiding van een vereniging zonder winstoogmerk.
Alle nalevingen en uitwerkingen treffen naar club en leden toe . Inlichten, overleggen en bespreken, wat dat allemaal meebrengt aan afspraken en taken.

Fase 1 - januari 2007

10/11/2006 : Gaby regelde een lijstje zodat Marc1 zijn oor kon te luister leggen en contact opnemen met 34 maar liefst verantwoordelijken van computerclubs uit België en Nederland . Een vergadering vond plaats op 10/01/07 met als to do's :Tony doet overdracht met Julien van de financiën.Julien bereid zichvoor op een nieuwe bankrekening en boekhouding.
Marc, Philippe, Eddy, Véro en Grünther werden gevraagd tegen 20/01/07 de statuten - en huisreglementregels op te maken die Eric en of Ben in een aanvaardbare vorm kunnen gieten.
Philippe informeert naar prijzen en mogelijkheden aangaande legale software voor de clubcomputers.

U hoorde onze plannen uiteenzetten ivm onze VZW

20/01/2007 : Op onze nieuwjaarsreceptie 2007 kon u horen dat onze plannen om een vzw te stichten in volle opgang zijn. Alle informatie naar de leden toe zullen dan ook op deze pagina medegedeeld worden in de toekomst. De eerste stappen zijn de statuten opstellen en een klein huisreglement opbouwen. Niets nieuws , want wij houden ons er aan om weinig of geen nieuwe maatregelen te treffen , maar wel alles op een rijtje te zetten en op te frissen.De leden en de club beschermen en de toekomst vrijwaren is de boodschap

Een eerste melding op de website

De eerste melding op onze nieuwe website zal voor velen een geluidje in de keel meegebracht hebben. We waren zelf onthust over onze nieuwe beslissing en stap in het onbekende. Maar we hadden steun van kenners. Onze visie is niettemin dezelfde gebleven. Een nieuwe clubnaamwas dan ook een noodzaak.

 

 

 

 

top