AHC
 


Vorige ledenberichtenLedenvergadering kort en krachtig.

Zoals elk jaar doen we de verplichte samenkomst met alle leden. En naar voorbeeld van de laatste jaren niet meer samen met de echtgenotes en de nieuwjaarsreceptie. Maar net voor een clubbijeenkomst. Zo ook dit jaar met enkele weken vertraging, op 2 november 2013 te 14 uur.
Tegen die tijd heeft ook iedereen zijn lidgeld betaald (ook al met een beetje vertraging op andere jaren, maar dat ligt zeker niet aan jou) en hebben we zicht op 2014. Met de hulp van iedereen is een gezellig en leerrijk jaar dan alvast in aantocht.02/10/2013


NIEUW : Uw aanwezigheden. deel2

Beste leden,
Wij hebben uw massaal positieve antwoorden op ons schrijven van 7/08/13 goed ontvangen. Tijd om die in praktijk om te zetten.

Na overleg met de RVB van AHC vzw is een vervanging voor Philippe een feit en kunnen de club, en vzw activiteiten verder gezet worden.
Deze activiteiten blijven mede afhankelijk van uw aanwezigheden en potentiele inzet.
Zij gebeuren verder in groep, zoals er vorig werkjaar gestart werd.
Die organisatie en overleg is deze warme zomer echter even zoek geraakt.
Daarvoor hebben we enkele ideeën geopperd op de laatste bijeenkomst, waar we een kleine repetitie hebben gehouden als voorloper op de alg. (leden) vergadering van het nieuwe jaar.
Een algemene (leden)vergadering zal plaats vinden op 19 oktober of 2 november 2013 te 14uur. UITNODIGING volgt + aankondiging ledenpagina website ! Ondertussen gaan de kalenderzaterdagen van 2013 verder volgens het uitgegeven schema.
Verdere info is zoals steeds op de website en of de ledenpagina te vinden.

U kan uw lidgeld storten vanaf september tot en met 4 oktober.
De prijs bedraagt 50 €, mits korting van 10€ voor wie tijdig betaalde.

Met vriendelijke groeten iov AHC vzw.02/09/2013


NIEUW : Uw aanwezigheden. deel 1

Beste leden,
Aangezien er de laatse maanden nog weinig enthousiasme heerst , komt dat zowel de club als het drankverbruik van onze taverne niet ten goede. Dit werd uiteraard opgemerkt door de verantwoordelijke uitbater en zijn personeel. Hiermede krijgen andere activiteiten dan onze bijeenkomst dikwijls voorrang en moeten we genoegen nemen onze samenkomst te schrappen. Wij hebben die boodschap doorgespeeld gekregen voor zaterdag 10 augustus waar de zaal beter kan benut worden voor de jaarlijkse bbq. Dus die datum geen clubdag.
In overleg met de beschikbare bestuursleden hebben we besloten alle leden te vragen of zij volgend jaar nog deelnemen aan de bijeenkomsten.
Aan de hand van het aantal positieve antwoorden zullen we als gezamelijk bestuur besluiten of er in september nog een voortgang is van het gebeuren bij AHC. Zoniet zal er overwogen worden te stoppen met de activiteiten.

U krijgt hierover eerstdaags een e-mail waaarin u uw antwoord kan laten geworden voor 24 augustus 2013.

Daarna tellen we het mogelijke aantal leden en houden u op de hoogte van onze beslissing wederom via een e-mail.
Gelive dan ook nog geen lidgeld te betalen voor dit 2° schrijven per e-mail ten laatste op 6 september 2013.
br /> Antwerp Hobby Computerclub vzw


br /> 31/07/2013


De groepsgesprekken zijn na 6 maanden wat stilgevallen.

Elke bijeenkomst is er wel iemand die er naar vraagt. Daar er op dat moment geen initiatiefnemers maar enkel vraagstellers zijn is men teleurgesteld dat er geen melding aan vooraf ging. Als er geen afwezigheden gemeld worden kan ook geen melding gemaakt worden uiteraard. Hopelijk is dit te wijten aan de zomermaanden en neemt men de draad weer op , op een later tijdstip.31/07/2013


Groepsgesprekken vanaf heden op uw onderwerp-vraag-nood.

De groep tablets mocht vorige keer al genieten van live demo's door een opstelling met attributen van onze vriend Jozef, waarvoor dank . Levende attributen zijn het vervolg. Jean P brengt vandaag zijn dochter mee om een veelbesproken en prangende vraag op te lossen. Leo en zijn vrienden geven dit thema hiermee hun verdiende vervolg. Tegelijkertijd start ook het 2° thema uit de activiteitenkalender en misschien lopen deze items wel het ganse jaar door. Aan u om aan te sluiten waar en wanneer u het nodig acht. Het nieuwe thema is: Hoe zeker ben ik van men back-up? Dat zal besproken worden in deze groep en een voortgang vinden zolang er interesse en leergierigheid naar is . En zo zullen we trachten geregeld een groep op te richten naar uw noden en vragen. De garantie op succes ligt in uw handen. En de afwezigen, tja die hebben niet altijd ongelijk, maar misschien leukere dingen te doen. :-) Laat de vlam niet uitdoven maar geef ze zuurstof om ze aan te wakkeren.09/02/2013


De groepsgesprekken die vanaf aanstaande zaterdag starten krijgen een begeleidende uitleg door onze initiatiefnemer Leo V. Een peter of meter is van minder belang , uw aanwezigheid en interesse zullen voldoende zijn om van start te gaan.
Tot zaterdag bij het woordje uitleg van Leo V20/01/2013


zaterdag start groepsgesprekken

Aanstaande zaterdag start het initiatief van Leo V om groepsgesprekken te houden. Een aantal thema's zijn door hem reeds op de kalendere gezet.
Hij zal het idee nog kracht bijzetten en verduidelijken. Het is aan de leden om hun voorkeur te uiten aan welke gesprekken ze willen of kunnen deelnemen. Deze zullen dan doorgaan tot ze uitdoven en of opnieuw actueel gemaakt worden. Het voorziene peterschap zal echter niet doorgaan. Wij verwachten van de leden zelf dat ze de gesprekken levendig houden. Vandaar nog een woordje uitleg ter plaatse van Leo.20/01/2013


Start groepsgesprekken

Vorige bijeenkomst startte de eerste groep aangaande tablets. Volgende keer krijg deze zeker nog een vervolg en misschien loopt dit thema wel het ganse jaar door. Aan u om aan te sluiten waar en wanneer u het nodig acht. Leo V zorgde ook voor een volgend item dat van start gaat op 9 februari aanstaande. Het thema van deze groep is back-up's. Hoe zeker ben ik van men back-up? Dat zal besproken worden in deze groep en een voortgang vinden zoalng er interesse en leergierigheid naar is . En zo zullen we trachten geregeld een groep op te richten naar uw noden en vragen. De garantie op succes ligt in uw handen. En de afwezigen, tja die hebben niet altijd ongelijk, maar misschien leukere dingen te doen. :-) Laat de vlam niet uitdoven maar geef ze zuurstof om ze aan te wakkeren.03/02/2013


Inschrijvingen Nieuwjaarsreceptie zijn afgerond.


Jawel, de tijd gaat snel. De leden van Antwerp Hobby Computerclub kregen zopas hun jaarlijkse uitnodiging
voor de Nieuwjaar-receptie toegestuurd bovenop de websitemededeling.
De inschtrijvingsvoorwaarden voor deelname :
De uitnodiging is zoals steeds bedoeld voor u en uw partner.
Ook het principe blijft behouden:
Voor deelname kan u zich inschrijven door 5€ te storten per persoon, op ons zelfde rekeningnr. ( zie website - clubinfo - lidmaatschap - rekeningnr.) met vermelding van “uw naam en aantal personen”.
Uiterste datum 14 december 2012. Wacht echter niet te lang, ervaring leert ons dat het dan kan fout lopen. U kan de deelnames hierboven mee volgen.
We verwachten iedereen die interesse heeft op zaterdag 12 januari 2012 in taverne De Schorren om 14 uur.

In dit zelfde bericht werd u de nieuwe ledenlijst bezorgd.

Met vriendelijke groeten Antwerp Hobby Computerclub vzw.16/11/2012


Bob, alias Robert Van Peteghem is niet meer

Het was een koude douche toen we iemand van de familie aan de lijn kregen op Bob’s gsm. Het plotse overlijden was heel, heel koud.
Wij herinneren Bob vooral als een joviaal man, iemand die gul was en graag zijn loyaliteit toonde.
Maar ook als iemand die feestjes schuwde. In 2006 kwam hij slechts eenmalig naar onze nieuwjaarsreceptie, ook op onze bbq liet hij verstek.
We hebben hem ook zelden met computerproblemen weten afkomen. Hij was nooit een last, en legde nooit beslag op mensen.
In tegenstelling tot wanneer hij opdook, was hij toch wat teruggetrokken. Hij vertelde zelden iets over zijn familiale toestand.
De Lijn daarentegen, daarvan hoorden we menig anekdote. Tenslotte was dat zijn leven. Het was dan ook in dat plunje dat hij dikwijls op de club opdook voor een ijskoude Duvel.
De laatste jaren bezocht hij meermaals het ziekenhuis en heeft heel wat dagen ziekteverlet gekend.
Maar net vandaag toen alles wat achter de rug was, sloeg het noodlot toe in zijn slaap.
2 dagen voordien belde hij nog over het storten van zijn lidgeld.
Bob, wat kunnen we zeggen, op zulk vroeg noodlot. Het ga je goed makker.
Heel fijn dat je onze groep steunde, en blij dat je er bij was.

Hier een paar herinneringen aan Bob.

29/09/2012Lidgeldperiode en korting voor leden.


Inderdaad de lidgeldperiode en de betalingsmaand september komt er weer aan.
De korting van 10€ voor leden die betaald hebben voor eind september blijft geldig.
De memodatum helpt u deze korting niet te mislopen.


11/08/2012


Nieuwe start ?

Een uitzichtloze situatie zonder geschikte of potentiële overnemers van de club heeft geleid tot een nieuwe versie van het bestuur, om AHC nog levensvatbaar te blijven houden. We sommen ze kortweg even voor u op:
Voorzitter : Marc S.
Secretaris : Philippe G.
Penningmeester : Gina B. (niet in het bestuur opgenomen maar wel rechterhand: Johan N.)
Webmaster : Gaby C. & Marc S.

We danken hierbij de ontslagnemenden, Eddy, Grünther en Julien voor de steun van gisteren en morgen.

P.S. :Verder zorgen wij intern voor een zaalverantwoordelijke bij elke bijeenkomst die er zorg voor draagt dat er computers opgesteld worden als Louis M. afwezig moest zijn.


28/07/2012


Arthur Verbruggen is overleden.

We kregen zopas te horen dat onze vriend Arthur is overleden net voor hij 82 zou geworden zijn. Langs deze weg willen we hem dan ook eren voor zijn jarenlange interesse en ijver in computergebeuren en het bijstaan van anderen. Alles begon bij hem toen hij tijdens zijn legerdienst radiotechnieken aanleerde. Het logische gevolg waren later de computers. Arthur was in Aartselaar, één van de eerste bezielers van een computerclub. We schrijven dan 1980. Later vervoegde hij zich bij ons te Hoboken, in onze huidige vriendenkring. De laatste jaren echter, kwam hij minder langs door zijn gezondheid. Vandaag was hij slechts enkele weken opgenomen na een ernstige longontsteking, in het rustoord te Aartselaar alwaar hij zijn laatste dagen verzorgd werd. Het heeft niet mogen zijn. Hij ruste in vrede.

Met dank aan Johan V, en Michel V.
05/02/2012


Onze deelneming aan Simone en Julien.

Wij willen vooral ook aan de echtgenote van Julien Van Den Bergh en hemzelf onze deelneming betuigen bij het verlies van hun moeder/schoonmoeder die ook spijtig overleden is. 04/02/2012


en nieuw jaar een nieuwe ...

Inderdaad, een nieuw jaar een nieuwe start.
Bijzonder tevreden over de Nieuwjaarsdrink blik ik graag even met jullie vooruit. Na de geslaagde receptie en organisatie van mijn mede bestuursleden, alsook de bevredigende opkomst bleek er ook een leuk enthousiasme onder de aanwezigen. Na een babbel met de meesten van hen ondervond ik dat menig lid trappelde om de eerstvolgende samenkomst bij te wonen. Hiervoor zitten 4 weken winterstop voor iets tussen. Maar ook en vooral vertelde men me : de eerstvolgende les.
We hopen dan ook dat we samen met de voltallige bende in 2012 zoveel mogelijk aanwezig zijn en met interesse en inzet deze reeks kunnen aanvatten. Rekenend op jullie volledige kennis van ons huisreglement en ieders verantwoordelijkheid en respect voor de vrijwilligers die weer de kar gaan duwen, wens ik jullie veel plezier en kameraadschap in 2012.
Wij staan open voor dialoog, van ideeën tot verzuchtingen. Bespreek ze altijd eerst met het bestuur. Alleen zo is er vooruitgang en verstaan we mekaar weer even goed als het voorbije jaar.

Marc Senepart AHC vzw

15/01/2012De Nieuwjaarsreceptie 2012

Jawel, zover is het alweer. Elk betalend lid is alvast uitgenodigd op 14 januari 2012 om 14.30u samen met zijn partner in Taverne De Schorren.
Wie wil aanwezig zijn kan zich inschrijven op dit adres met naam en aantal personen (1 of 2): en zijn bijdrage van 5€ per persoon storten op ons gekend rekening nr. Alleen zo ben je in regel.
Dit alles voor 16 december. Uiterste datum. De gekende drankbonnetjes recupereren enkel uw bijdrage bij aanwezigheid.
Met een hapje en een drankje heffen we dan het glas op het nieuwe AHC jaar.
Op het eind van een jaar kijken we meestal eens achteruit. Maar het kan ook anders. Met het oog op ons 20° werkjaar en de daaraan gepaarde activiteiten, kan deze dag al eens vooruit gekeken worden samen met jullie.

Wij verwachten je in goede gezondheid op 14 januari (en ingeschreven) en zien samen met jullie succesvol vooruit naar 2012.

Een e-mail met een verwijzing naar deze boodschap inclusief de nieuwe ledenlijst 2012 werd u zopas bezorgd.
Uw persoonlijke adresboek kan er wel bij varen. Pas hem dan ook aan teneinde niet-leden ongewenst lastig te vallen met clubmail.
Zij die er niet in slagen een e-mail te zenden van hieruit doen het op eigen houtje aan Grunther (zie ledenlijst)
Het bestuur

20/11/2011


2 verschoven kalenderitems

Wegens beroepsbezigheden heeft Grünther zijn les "SSD" verschoven naar de laatste zaterdag van 2011, namelijk 17 dec. Met onze excuses, en dank voor uw begrip.

20/11/2011


Verslag Algemene ledenvergadering werkjaar 2012


Uw voltallige aanwezigheid op 5 november 2011 laatstleden van alle betalende leden leidde tot een herverkiezing van hetzelfde bestuursaantal en een kassaoverzicht van onze boekhouding. Alsook een opfrissing van sommige afspraken en een opsomming van enkele frustraties uit het afgelopen jaar vanuit ons bestuurs. Uiteraard allemaal aaneengepraat door onze voorzitter, naar best vermogen. De enige misvatting die ontstaan is bleek het overgaan van enige aandacht aan de gevorderden in volgend werkjaar ten overstaan van de 6 afgelopen jaren dat we alle tijd in de groep beginners hebben gestoken. Wee zeker niemand komt iets tekort als je de werkmethodes naleefd. Niet nu , en niet in 2012.
De 10 afwezige betalende leden kunnen altijd bij Marc Senepart terecht voor een kort mondeling verslag van het gebeuren . Verder sluiten we de rangen en nemen alvast geen nieuwe leden aan om ons potentieel van vandaag voldoende te kunnen bijstaan.

20/11/2011


ivm recente afmeldingen


Tegen onze wil werd er geen bijeenkomst gepland de vorige keer en de melding was bij de meesten opgevallen op onze kalender en ledenpagina. Met de gesloten zalen kwam slechts één enkel lid toch opdagen, hetgeen we een mooie quota vonden voor de moeite die we getroosten jullie op www.ahc in te lichten. Als jullie het al niet ter plekke hoorden. Niettemin ontvingen we enkele teleurstellende e-mails met de vraag of we dat niet kunnen opvangen op eenandere dag. Hierop is ons antwoord resoluut neen. Deze beslissing is reeds eerder genomen en blijft behouden. De zaaluitbater heeft hier het laatste woord en wij maken het ons niet moeilijker door nog meer berichtgeving te zien fout lopen zoals voordien. De zuiverste weg lijkt ons, de datums ongemoeid te laten. Ondergetekende heeft die dag van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat websiteoverleg te hebben met zijn collega. Maar voor volgende zaterdag hebben we beter nieuws. De zalen zijn weer ter beschikking ondanks de eerdere berichten die nog in twijfel lagen. Tot zaterdag 10 september.

02/09/2011


Betreffende het nieuwe schooljaar van AHC


Betreffende onderstaand artikel en het nieuwe AHC jaar dat start in september : Wie een stapje opzij gaat zetten gelieve ons dat te laten weten via de link onderaan deze pagina; contacteer ons".
Zo kunnen we de ruimte opvullen met wachtende en potentiële leden of onze administratie op punt houden. Met dank.

18/08/2011


Aanpassing lidgeld 2011-2012


Hallo, september - lidgeldmaand komt er weer aan.
Hiermee laten we u weten dat op de laatste bestuursvergadering besloten werd het lidgeld aan te passen tot 50€.
Deze maatregel zal binnekort ook verschijnen in het huisreglement van Antwerp Hobby Computerclub, steeds ter inzage op deze website, en in de materiaalkast, elke bijeenkomst.
Tijdige betalers "voor eind september" krijgen de gebruikelijke korting van 10€. De betalingsgegevens vinden jullie zoals altijd op de pagina "club-informatie en lidmaatschap" Met het gebruik van de memodatum ben je altijd stipt op tijd.

13/07/2011


Zalen AHC onbeschikbaar op...


We kregen te horen van de zaakvoerder dat onze zalen zeker 1x en mogelijk 2x na mekaar onbeschikbaar zullen zijn. Raadpleeg daarvoor steeds de website en meer bepaald de activiteitenkalender vooraf. Het spaart elkeen een teleurstelling.

04/07/2011


Onze deelneming aan Leo Anthonissen en Willy De Rudder


Onze deelneming aan ...

Langs deze weg willen we onze deelneming betuigen als vrienden en als club, aan onze vrienden Leo en Willy. Voor Leo en zijn echtgenote, met het onwezenlijke verlies van hun lieve dochter op jonge leeftijd. En Willy met het verlies van zijn lieve moeder op een heel mooie leeftijd. Wijwensen beide families heel veel mooie herinneringen toe.

03/07/2011


Voorstel aan de leden van AHC.


Naar aanleiding van ons onderzoek en het voorgaande artikel over inktpatronen kon ieder van ons zijn mening opmaken over inkt van de fabrikant en de compatibele inkten. De prijsverschillen zijn enorm. Wij stellen voor om kortelings gezamelijk inkt aan te kopen op deze website. Voor1/4 van de prijs zien we het wel zitten om eens wat reserve in huis te hebben voor als het weer zover is en er lichtjes staan te pinken op ons toestel. Geinteresseerde leden van AHC bekijken de website, of hun cartridges er te verkrijgen zijn en noteren hun artikel(s). Daarna kan je iets laten horen aan Marc op de club of via e-mail voor 30 juni. Hij zal de rest doen.

10/06/2011


Herhaling


Aanvragen of melden van computerhulp moet en blijft zoals meermaals ver- en gemeld, gebeuren via onze secretaris. Niet naar of via de voorzitter. Onderling maken wij een regeling op waaruit uw antwoord of hulpmoment zal volgen.

04/06/2011


Uw aandeel in de club?


Zoals jullie zullen weten en ondervonden is uw aandeel uw aanwezigheid, uw inschrijving bij binnenkomst, het eigen glas opruimen en enkel deelnemen aan wat u interesseert. Toch ondervinden we af en toe als we iets vragen of e-mailen dat een antwoord lang uitblijft. Tracht ons tegemoed te komen in ons enthousiasme en onze vrijwilligheid. Zo blijft dat op peil en kunnen we nog lang verder gaan met deze club. Enige hulp bij het opruimen om 17 uur en niet veel vroeger omwille van de laatste geholpenen is altijd welkom. Het gebeurt te veel dat eenzelfde persoon dat hoeft te doen en dat kan eigenlijk niet, als je ziet hoeveel jaren hij de mensen te woord en ter daad staat. Zoals we zeggen, het is warm voor iedereen en het terras blijft open tot 's avond s laat. Ik speel zelfs met de gedachte een beurtrol op te voeren als er geen verandering kan komen op natuurlijke wijze.
Waarvoor dank.

07/05/2011


Wie was er het eerst, de kip of het ei?


2 specialisten gingen in dialoog over wie er het eerst was Apple, Comodore, Windows, of wie dan ook. Een gesprek om u tegen te zeggen. Helemaal verwikkeld in de geschiedenis aanhoorden we het mee op het zonnige terras van AHC. We laten u even meeluisteren naar het einde van het gesprek.

24/04/2011Onze deelneming aan Louis M en Eric S


Medelid en "duivel doe al", die steeds belangeloos meehelpt als het nodig is, Louis Michiels zal zaterdag 09/04/11 niet aanwezig kunnen zijn wegens het overlijden van zijn schoonbroer. Wij wensen de familie langs deze weg onze steun toe en zullen in gedachten bij hen zijn.

Medelid en broer Eric Senepart, heeft samen met zijn familie zopas hun eerste kleinzoon verloren vóór de geboorte. Onwezenlijke levenservaringen waar geen woorden voor zijn. Daarom respecteren we ook zolang de stilte, tot we hem weerzien op de club.
Onze welgemeende deelneming in deze droeve dagen vanwege het bestuur en alle leden van onze club.

08/04/2011OPGELET : Wijziging aan de activiteitenkalender


Lesgever Tony zag het plots niet meer zitten zijn beloofde kennis met ons te delen. De plankenkoorts word gelukkig voor hem, ingenomen door Fred, die twee programma's wil tonen om je muziek ed mee te catalogiseren. Een DVD database noemt hij het. Een betalende en een gratis versie wordt toegelicht op zaterdag 23 april vanaf 14 uur. Zorg dat je het kan navertellen. :-) Alvast bedankt aan Fred voor deze mooie voorzet. Tony heeft hem alleen maar binnen te koppen. En goal!

08/04/2011Iemand of iets nodig ?


Contacteer ons: Aangezien er misverstanden bestaan over het contacteren van mensen binnen de club, even een rechtzetting. Het moet duidelijk zijn dat wie de link op elke websitepagina van AHC gebruikt; een melding of vraag heeft over de website of aanverwante onderwerpen. Heb je iemand nodig van het bestuur gebruik je de ledenlijst en de privé adressen. Heb je hulp nodig tijdens de clubdagen dan contacteer je de enige juiste persoon Philippe G. Dit is een herhaling van het artikel van 12/06/2010 op de ledenpagina en eerder.

09/03/2011Draad-looze lesgevers. :-)


Speciaal voor de lessen en de demonstraties hebben wij een nieuw draadloos klavier en muis voorzien. Zodoende kan dat makkelijker doorgegeven worden om iemand anders de mogelijkheid te bieden iets te demonstreren.

22/01/2011Mededeling - niet afgehaalde lidkaarten


Tot onze spijt ervaren we nog steeds dat mensen niet op de hoogte zijn van wat we hier melden of vragen. Neem een goed voornemen dit jaar,en kijk geregeld op deze webpagina exclusief voor onze leden. Aan hen die de algemene vergadering niet konden bijwonen vragen we hun lidkaart zelf op te vragen ter plekke. Aan hen die ze vorig jaar niet hebben opgehaald of aanwezig waren op de jaarvergadering, deze werden ondertussen geliquideerd. Spijtig van de inzet en de onkosten door de maker.

22/01/2011Ledenstop 2011.


Volgens onze geldende afspraken binnen het beleidsteam zijn we alweer genoodzaakt de gelederen te sluiten daar het maximum ledenaantal overschreden werd. Nieuwe lidmaatschappen moeten eerst goedgekeurd worden om u en onszelf te beschermen tegen teveel computergeweld. Wij danken iedereen alvast voor het begrip van wat op onze schouders rust

21/01/2011Mededeling - Huisreglement versie 5.


Enkele kleine wijzigingen zijn ingevoerd in het huisreglement. Mededeling en verduidelijking op de algemene jaarvergadering volgt.

07/01/2011


Mededeling - receptie-inschrijvingen ten einde.

Inschrijvingen voor de nieuwjaarsreceptie van 8 jan 2011 zijn ten einde. Wie niet ingeschreven is , zal ter plaatse gevraagd worden een bounus te betalen teneinde de bestelde eetwaren voor de betalende leden niet in het gedrang te brengen door onbetaald en via een achterpoortje toch aanwezig te zijn. Bedankt voor uw respect en begrip voor deze maatregel. Zie vorig bericht van 10/10/2010

28 dec 2010


Vernieuwde website is een feit. - Nieuwe website, nieuw paswoord.
Van harte welkom op deze nieuwe website. We hopen dat de verbeteringen die aangebracht zijn in het voordeel van de leden dan ook hun vruchten zullen afwerpen. Proficiat aan de initiatiefnemers die aan deze website gewerkt hebben. Ze gingen niet over één nacht ijs, noch zonder slag of stoot. Talloze uren en discussies hebben vandaag geleid tot een voor u en ons voldoende resultaat. Wij hopen dan ook dat u deze pagina's geregeld bezoekt en hem minimaal onder in uw opstartpagina's opneemt. Weet dat er daar meerdere pagina's kunnen gestart worden als uw voorkeur ook naar anderen gaat. Uw belangrijkste informatie als lid kan u bovenaan de homepage vinden met uw persoonlijke login gegevens. 

11 dec 2010


Wij voorzien de overstap naar onze nieuwe website in weinige ogenblikken.
Net zoals in begin 2010 kreeg iedereen de kans zijn paswoord te personaliseren. Ook nu kan dat.
UW voornaam en paswoord om in te loggen op deze nieuwe website krijgt u op de club of via aanvraag. Hiervoor klikt u op "paswoord vergeten" bovenaan de nieuwe website. U zal het meteen toegezonden krijgen. Wilt u het personaliseren laat het ons dan weten via de knop onderaan de pagina "Contacteer ons"
Opgelet uw paswoord moet moet minimum 6, en maximum 8 karakters zijn (altijd klein lettertype)

10 dec 2010


Mededeling

De laatste drie kalenderdagen van 2010 zijn gecorrigeerd op de activiteitenkalender. Hierin sloop een klein foutje.
27 no - 4 dec - 18 dec zijn de drie laatste en zeker niet van de minste.
27 nov krijg je van Julien de gegeerde demonstratie Magix 4 dec toont Fred je een zijn boekhoudkunsten met een vrij simpel pakket voor de thuisgebruiker. En 18 dec neemt Gaby het woord met het anti viruspakket Btdefender, waar ongetwijfeld iedereen weer een beetje viruskennis van zal opdoen.


Nieuwe lidkaarten 2011 -2012

De lidkaarten 2011 - 2012 zullen bedeeld worden op de nieuwjaarsreceptie. Afwezigen vragen hem zoals steeds achteraf op de clubdagen bij één der bestuursleden.


Nieuwjaarsreceptie 2011 (enkel met inschrijving voor eind november 2010)

Beste leden,
U en uw partner (max 1partner ) worden uitgenodigd op onze algemene vergadering die er aan komt op 8 januari 2011, om 14u stipt in Taverne De Schorren.
De week daarna meteen gevolgd door een tweewekelijkse bijeenkomst, om dan alzo het werkjaar verder te zetten elke veertien dagen.
Deze jaarvergadering met receptie wordt zoals altijd gehouden voor ingeschrevenen (voor eind november), zoals in onze eerder geslaagde formule.
En dit om geen onnodige onkosten te doen. Hiervoor stort u 5€ per persoon (die u recupereert bij aanwezigheid) op ons gekende rekening nr BE19 979 5242469 12 t.a.v. “ aantal personen en deelname nieuwjaarsreceptie 2011”
De traditionele speech, een herverkiezing van een huidig of nieuw bestuur en de hapjes, gaan gepaard met een glas op het nieuwe jaar.
Meer en meer zullen uw leden-meldingen (en minder via e-mail) hier aangekondigd worden. Boodschap is en blijft dan ook, volg de website geregeld.
Heel weldra stappen we over naar onze nieuwe website die het u allemaal veel duidelijker en gemakkelijker zal maken dan heden het geval is.
Wij verwachten jullie in goede gezondheid op 8 januari (en ingeschreven) en zien samen met jullie succesvol vooruit naar 2011 en ons nakend (?) 20jarig bestaan.
PS:
Een e-mail met de nieuwe ledenlijst 2011 werd u zopas bezorgd.
Uw persoonlijke adresboek kan er wel bij varen. Pas hem dan ook aan teneinde niet-leden ongewenst lastig te vallen met clubmail.
Een tweetal vaste leden vielen af en lieten ons weten niet meer aanwezig te zullen of kunnen zijn in de toekomst.
See you at AHC. :-)

Het bestuur.
10/10/2010


Activiteitenkalender gewijzigd

Enkele kleine aanpassing werden gedaan aan onze activiteitenkalender. Bekijk dus zeker de volgende weken. En aangezien het jaareinde stillaan in zicht komt horen we graag jullie interesses voor 2011 en de nieuwe kalender. Laat het ons weten via één der gebruikelijke kanalen. Wij doen de rest voor u. Maar alles begint valt en staat bij de leden zelf.

Alvast bedankt voor het denkwerk :-)

1/10/2010


Lidgeld 2010 - 2011

Beste leden van AHC vzw. De lidgeldmaand september is bijna ten einde. Stel u nog snel in regel. De melding die maanden bovenaan onze website alsook op uw ledenpagina heeft gestaan zal verdwijnen en de niet betalers zullen een laatste e-mail krijgen. Daarna zal de administratie opgemaakt worden en de gelederen waarschijnlijk weer afgesloten worden boven het afgesproken ledenaantal. Daarna is het wachten tot er plek vrijkomt. Het rekeningnr vind je via Clubinformatie - Lidmaatschap. Te laat betalen gaat zoals gekend, gepaard met een verhoging van de bijdrage. Meer info in ons huisreglement op de ledenpagina of bij de clubinformatie.
Het beleidsteam.

12-09-2010


Lidgeld 2010 - 2011

Beste leden van AHC vzw. Wij melden u dat de lidgeldmaand september in aantocht is. Vakantiegangers kunnen zich alvast in regel stellen door de memodatum te gebruiken. Te laat betalen gaat zoals gekend, gepaard met een verhoging van de bijdrage. Meer info in ons huisreglement op de ledenpagina of bij de clubinformatie.
Het beleidsteam.

29-07-2010


AHC blijft AHC

Jullie werden tijdens de algemene vergadering ingelicht van het feit dat onze naam en in wezen onze afkorting geclaimd werd door een bepaalde firma. Overtuigd van ons gelijk na samenspraak met bevoegde personen en door aanstellen van een verantwoordelijke werd besloten de aantijgingen en de beloofde gevolgen af te wachten. Tot op heden hebben wij geen advocaat gehoord en seponeren wij deze feiten.
Fier en blij zijn en blijven we op onze naam AHC, Antwerp Hobby Computerclub.
Tenslotte waren we niet alleen die onze naam AHC afkorten op het internet. Wat wel een doorn in het oog was van onze tegenpartij, is dat we nogal vooraan de zoekresultaten komen als je Google gebruikt met de string "ahc". En dat heeft onze tegenpartij tot op heden niet kunnen bewerkstelligen. Niettemin hopen we dat hij gelukkig is met zijn nieuwe website, en is de datum van onze terechtstelling, de publicatiedatum van zijn nieuwe website geweest. Als u begrijpt wat we bedoelen. Eind goed al goed?
Met dank voor de kennis en steun van Eric DW.


Voordelige aankoop DVD

Doordat er geen reacties kwamen op onderstaand bericht, dat enkele weken op de hoofdpagina prijkte, wordt dit initiatief voorlopig afgeblazen.

Aan onze leden:
Raadpleeg Daniel voor deze actie die hij op touw gaat zetten. Meer informatie zal hij u geven op de club, of u kan hem bereiken via uw ledenlijstgegevens. Het loont zeker de moeite en zal natuurlijk niet frequent, maar met grote tussentijd kunnen gebeuren. Hij zal prijs en tijdstip bekend maken nadat er genoeg interesse is van onzentwege voor een gezamenlijke aankoop.
Wordt vervolgd.


Het is niet anders...

We beloven jullie er aan te werken, maar het lot sloeg nogmaals toe, en we hadden weer geen aanwezige lesgever, door onvoorziene arbeidsomstandigheden.
Onze excuses.

26/06/2010


Herhalingen en herinneringen aan enkele afspraken en of regels.
Wij houden jullie graag op de hoogte van wat goed nieuws en geven u enkele wijzigingen en of herinneringen mee. Voorreerst lijkt het er heel sterk op dat de dreigementen rond onze domein en clubnaam van de baan zijn zonder enig gevolg van wat werd aangekondigd. Geen advocaat, noch dwang- of boetesommen.

Op de algemene vergadering komen we er vast op terug, maar nu lijkt de wind voorbijgewaaid. Verder kunnen we jullie nu al beloven dat wijzigingen of afgelastingen in zaalgebeuren en gebruik geen invloed meer zullen hebben op kalenderwijzigingen. Geen zaal is geen clubdag wat ons betreft. Het bewijs werd op de laatste bestuursvergadering geleverd, dat het veel te veel problemen meebrengt voor leden en vooral ons bestuur. Denk maar eens aan dat bestuurslid die zich een gans jaar sterk maakt en vrijhoud om zichzelf bijna te verplichten zijn afspraken naar de mensen na te komen. Als die te dikwijls de andere vrije kalenderdagen die hij ook vastlegde voor zichzelf telkens moet wijzigen is dat geen lolletje gebleken. Met alle respect. Meer hierover, alsmede jullie mening op de algemene vergadering begin volgend jaar. Uw verzekering - is ook deels uw bevoegdheid. We willen jullie ook langs deze weg met aandrang vragen (vooral aan de vergeters) om bij binnenkomst uw verplichting te voldoen om de aanwezigheidslijst af te tekenen in uw eigen voordeel en voor ons gemak. Veel is dat niet , het moet enkel een automatisme worden. Vele anderen hebben dat al begrepen en geven het goede voorbeeld. Als we geholpen hebben houden we jullie aan de nodige feedback (die zelden geuit wordt).
En we willen jullie er aan herinneren dat er reeds lang een afspraak loopt dat Philippe G onze materiaalmeester en secretaris de aangewezen persoon is om aan te schrijven via e-mail als u computerproblemen zou hebben (niet Marc de voorzitter zoals jullie hem zo graag noemen). Philippe zal Marc wel inlichten en op de hoogte houden, waar desgevallend naar zou kunnen gekeken worden op de club en wat niet. Hij is de persoon die hiervan boekhouding bijhoud, over wie, wat hoeveel en wanneer komt aandraven met zaken die bijna een volledige clubmiddag van iemand opeisen. Wij deden dat in het verleden met plezier . Maar iedereen moet weten dat dit bijzaak was , af en toe gebeurde, en uitzonderlijk was. Wat merken we de laatste jaren op ; dat meer en meer mensen er een sport van maken om het onderhoud en de reparatie van hun hebbeding op de club te laten gebeuren . En het is zoals met de wagen, weinig onderhoud is meestal een grote reparatie. Onderhoud doe je zelf. Leer je zelf. (zie voorgaande les van Marc S op de clubdag van 15 mei). Tenslotte willen we jullie attent maken op één van onze 9 slogans :AHC ons doel : Helpen om te leren, en niet andersom. (we zoeken nog altijd een 10° zin, die van toepassing is op AHC, insturen graag).
Ons besluit :
Om toch maar even enkele namen te geven en het goede voorbeeld te schenken zijn er bepaalde mense de juiste weg ingeslagen en zien we Willem C zijn defragmentatie weer doen (iets wat de laatste tijd wel eens op de lange baan geschoven werd) zien we Walter L backup's nemen (die hem toe laten met enkele klikken zijn goede situatie weer terug te zetten als het ergens foutliep) Zo ook Eric S die onlangs voornoemde les aanvroeg en nu meer dan aleen virusscant. Deze weg gaan we inslaan voor iedereen vanaf nu, en we gaan er op toezien dat jullie leden, ook een deel van het werk doen, en niet met de handen in de lucht maar met opgestroopte mouwen. We gaan iedereen daarin helpen en bijstaan en maken tegen eind van 2010 een evaluatie. Wie weet komen we wel aan een examen toe.

Wij als beleidsteam maken er alvast een erezaak van dat onze leden evenveel weten als dat we zouden willen, volgens ieders kunnen. Ondertussen kennen we ook ieders plafond en respeteren we ieders grenzen. Maar willen van elkeen van jullie het strikte minimum aan medewerking voor je eigen pc of materiaal. Op hoop van succes groeten we jullie en zien we elkaar zaterdag alweer terug. (Bij nader inzien was vorige zaterdag eigenlijk een succes op vlak van tevreden mensen die op een rustige basis de oplossing van hun computer konden meevolgen alsof ze het zelf hadden gekunnen, met de die dag opgedane kennis. Boodschap is en blijft wie denkt het niet te onthouden schrijve het op. :-)
Zoals gezegd zijn we reeds begonnen met een eerste lid te screenen op deze tekortkoming, en met succes. Het moet voor iedereen duidelijk worden dat niet eerst twee keer aan de alarmbel hoeft getrokken te worden of twee maal een beleidsteamlid uren aan uw pc hoeft te werken voor iets dat je zelf kan voorkomen en desnoods oplossen. Simpelweg door een backup terug te zetten. Wij wensen jullie alvast veel succes na ons overleg.
We weten, het is veel ineens. Maar zoals altijd en overal moeten maatregelen soms herhaald worden omdat ze vervagen en of in de wind geslagen worden.

Niettemin bedankt voor begrip, vertrouwen, respect en medewerking binnen Antwerp Hobby Computerclub en tegenover de vrijwilligers van uw en mijn beleidsteam.

Marc Senepart.
Msahc 12/06/2010Meer dan 2 bijeenkomsten na elkaar.


De communieperiode komt er aan, hetgeen ons soms tot een herschikking van de kalender dwingt. Ook dit jaar werd een datum (tijdig) verzet. Hierdoor komen we twee maal na elkaar bijeen. Namelijk 17 en 24 april 2010 Daarna is het wachten tot 15 mei 2010. We hopen dat het niemand tot onnodige verplaatsingen brengt, en het noteert indien nodig :-)

En een volgende keer was het weer prijs. De zalen werden verhuurd aan een radiozendamateurclub , waardoor we 29 mei niet terrecht konden en 5 en 12 mei na mekaar samen kwamen. Ergerlijk voor ons beleidsteam.


Oplossing tijdens de cluburen.


Een gratis tip van Tante Kaat.
Elke vrijwilliger die je probleem of je vraag tracht op te lossen en spijtig genoeg niet voldoende tijd heeft om het binnen het tijdsbestek van de cluburen te volbrengen, luister samen met hem, even naar dit statement:
Wij als beleidsteam, club en vrijwilligers willen niks liever dan het euvel oplossen op de club. Iets naar huis meenemen of thuisinterventies willen we tot een uiterst minimum reduceren. Dat gebeurde vroeger als de groep compacter was en de niveau's meer gelijkwaardig. Wat kan hieraan gedaan worden in de wetenschap dat het niet altijd beleidsteamleden zijn die u zullen, mogen of kunnen helpen. Meerdere van onze leden hebben evenveel kennis, en niemand heeft alle wijsheid in pacht. Vandaar is overleg met het beleidsteam altijd noodzaak als het over fysieke hulp gaat. Zowel voor de opvolging als een oplossing is dat nog steeds een must.
Wat kan je daarom doen om dit te bevorderen? :
Zorg dat je vooraf gevraagd hebt of er tijd is om geholpen te worden. Zo kan het probleem ingeschat en besproken worden vooraf. Melden is nooit te laat. De planning kan hiermee alleen maar gedient zijn en je oplossing bespoedigd. Een reden minder om bedroefd of betreurd naar huis te gaan zonder oplossing, en wachtend op een volgende beurt. Als het aan ons lag was het elke dag computerclub. :-) En denk vooral niet dat er na 17u niet meer kan nagepraat worden. Het officiële is er dan wel vanaf, maar dikwijls zijn wij er nog enkele uren, net zoals we er enkel uren voordien al hoeven te zijn voor een vlekkeloze opstelling, of een ge-olie'de start, voor de volle tijd van het clubgebeuren. Laat de agenda van de zaaluren het toe, dan kan soms na het afbreken, welliswaar zonder internet, maar in onderling afspraak met het beleidsteam verder gedaan worden voor bepaalde tijd.
Bij Antwerp Hobby Computerclub kon en kan veel, maar wel besproken vooraf...
Suc6 ermee.


Vernieuwd initiatief clubmiddagen (in testfase)


In 2009 is het enkele malen voorgekomen dat lessen wegvielen of verzet moesten worden wegens gebrek aan de vrijwillige lesgever die zich had laten strikken op een naderhand gebleken, ongepaste datum. Hierdoor gebeurde het dat mensen zelf rond de tafel zaten en de gesprekken en handelingen aanzwengelden als in onze eerste dagen. Naar aanleiding van een soortgelijk ledeninitiatief zal dit jaar gestart worden met een nieuwe vorm van samenkomst. Na een demonstratie-zaterdag volgde vroeger een vrije zaterdag. Die werd vorig jaar ingeruild voor tips en trucks-zaterdagen. Het nieuwe initiatief voorziet in een meer praktijk-gerichte samenkomst. Problemen samen bespreken, oplossen en uitvoeren zonder meer. Leden brengen een probleem aan, of mee. De groep zal hiervan kunnen bijleren onder de vorm van praktijkoplossingen. Wij geven dit initiatief graag een kans en hopen dat het een stimulans kan zijn om ongedwongen tot medewerking over te gaan. Hiervoor kan je zowel hard- als softwarematige zaken op tafel leggen, in de hoop deze samen opgelost te krijgen. Dit proefproject zal in de eerste plaats opgevolgd en bijgewoond worden door Daniel om alles in goede banen te leiden. Onze ombudsman Ward zal nog steeds graag uw vragen en opdrachten noteren, en overmaken aan het bestuur, teneinde een voorbereiding te kunnen treffen voor de eerstvolgende keer.


2 wijzigingen aan het huisreglement sinds 01/01/2010


Gelieve de wijzigingen art.10 en art. 24B na te lezen teneinde op de hoogte te zijn van uw eigen voordelen.
Met dank.Iedereen kiest, indien nodig zijn eigen paswoord voor de ledenpagina in 2010


Wie nood heeft aan een eigen gekozen paswoord mag dat aanvragen via e-mail. Het moet minimum 6, en maximum 8 karakters bevatten. Wij zenden u dan snel een e-mail met de bevestiging en de in werking stelling.

Bij het inloggen van de ledenpagina kan mogelijk bovenstaande gele balk ontstaan waardoor u niet meteen uw paswoord kan invoeren. dit is het gevolg van veiligheidsinstellingen op uw pc. Na aanvaarding , en klikken op deze balk kan u het paswoord wel invoeren, desgevallend na de rode pagina en het kiezen voor "probeer nog eens"!