AHC
 


Het internet alfabet

ADSL
De afkorting ADSL staat voor 'Asynchronous Digital Subscriber Line'.
ADSL is de eerste vorm van DSL waarmee je via je personal computer data sneller kunt ontvangen (downloaden) dan versturen.
In de praktijk blijkt ook dat Internetgebruikers vaak meer data (bijvoorbeeld e-mail downloaden, het ontvangen van webpagina's) binnen halen dan versturen.
De afkorting DSL staat voor 'Digital Subscriber Line'. DSL is een breedband technologie die gebruik maakt van de bestaande koperdraden waarover telefoonverkeer plaats vindt. ADSL is mogelijk over ISDN-lijnen en over analoge lijnen.

Animated GIF
zie GIF

Bandbreedte
De maximale hoeveelheid data die per tijdseenheid over een verbinding verstuurd kan worden. Wordt gemeten in Kb, Mb of Gb per seconde.

Banner
Een advertentie op een internet pagina. Meestal in de vorm van een tot klikken uitnodigend plaatje. In de eenvoudigste vorm komt de bezoeker na klikken op de banner terecht op een andere internetpagina met meer productinformatie. Dit hoeft echter niet het doel te zijn. Ook ander varianten zijn mogelijk. Internationaal zijn enkele standaard banner formaten afgesproken.

bit, byte, Kb, Mb, KB, MB
Kb staat voor kilobit, KB voor kilobyte. Op dezelfde manier staat Mb voor megabit en MB voor megabyte.
Wat is de verhouding tussen deze eenheden?

1 byte = 8 bits
1 Kb = 8 KB
1 MB = 8 Mb 1 Mb = 1024 Kb
1 Kb = 1024 bits 1 MB = 1024 KB
1 KB = 1024 bytes

Waar komen die vreemde verhoudingen vandaan? Een Kg is toch ook gewoon 1000 gram.....
Uw computer telt niet net als van 0 t/m 10, maar van 0 t/m 8. Dit noemt met het hexamdecimale stelsel. In de praktijk merkt u hier niets van, omdat de aanwezige programma's alles keurig weer in 10-tallen omrekenen. Maar bij gegevens over bestandsgrootte of verbindingssnelheid hanteert men de hexadecimale eenheden.
Bestandsgroottes worden meestal uitgedrukt in bytes, kilobytes en megabytes. Bij netwerkverbindingen spreekt men hoofdzakelijk van kilobits of megabits (per seconde).

Bluetooth
Bluetooth is een standaard van de computer en telecommunicatie industrie. Door deze standaard toe te passen op draadloze technologie kunnen mobiele telefoons, computers en persoonlijke handcomputers op korte afstand met elkaar in verbinding treden. De zenderfrequentie is 2.45 GHz.

Browser
Dit is een programma waarmee internetpagina's kunnen worden opgevraagd. Hoewel er veel meer op de markt zijn worden Internet Explorer en Netscape Navigator het meest gebruikt. Alleen deze worden ook door ons ondersteund.

Button
Een button is eigenlijk een linkje in de vorm van een afbeelding, soms ook als een soort minibanner met een advertentietekst. De button kan door het formaat makkelijk worden verwerkt in het grafisch ontwerp van een pagina. Het gebruik van buttons maakt het bekijken van een website makkelijker doordat alle links overzichtelijk en opvallend worden gerangschikt op de pagina.

Client
De tegenpool van een host of server. Een client is een computer die aan een andere computer (host of server) een dienst vraagt, bijvoorbeeld het opvragen van een internet pagina. Het onderscheid is niet altijd even makkelijk te maken. Gebruikt u bijvoorbeeld een filesharingprogramma zoals KaZaa, dan functioneert uw computer niet alleen als client maar tot op zekere hoogte ook als server omdat u dan ook gegevens aanbiedt. In sommige gevallen is een computer zelfs client en server tegelijkertijd.

Content
De inhoud van een website. Naast navigatie en opmaak een belangrijk onderdeel van een goede website, ook voor homepages.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die soms meegezonden worden als een gebruiker om een pagina vraagt. De server die de cookies ontvangt zal ze lezen en doorgeven aan een programma dat er iets mee doet.
Voorbeeld: Een gebruiker komt op een site en stelt daar zijn persoonlijke voorkeuren in(achtergrond:blauw,tekst:groot).Op het moment dat hij deze voorkeuren doorgeeft aan de server, stelt deze een cookie in waarbijvoorbeeldinstaat:"&achtergrond=blauw&tekst=groot". Dit cookie behoort nu bij een bepaalde site. Als de gebruiker na een tijdje bij de site terugkeert, zal zijn browser het cookie weer meesturen. De server leest dit cookie uit en zal dan ook de blauwe pagina met de grote tekst sturen in plaats van de gewone pagina.
Cookies worden ook gebruikt als je met een database communiceert: op het moment dat je inlogt wordt er een cookie gezet dat de inloggegevens bevat. Bij elke volgende pagina zal dit cookie worden meegestuurd, zodat de server weet dat degene die de pagina's heeft opgevraagd inderdaad is ingelogd en bepaalde pagina's die niet voor het algemene publiek toegankelijk zijn, mag inzien.

Counter
Een object op een website dat het aantal bezoekers telt. De statistieken zijn op professionele sites meestal alleen door de beheerder van een site op te vragen. Voor homepages zijn er diverse bedrijven die (gratis) counters en statistieken aanbieden. De bekendste is www.nedstat.com

CSS
Cascading Style Sheets. Style Sheet dat in een website gebruikt wordt om meerdere pagina's een uniforme opmaak te geven. Zie ook Style Sheet.
Datalimiet
Naast de kosten voor het in stand houden van het netwerk zijn de kosten voor datatransport (gegevenstransport) de benalgrijkste kostenfactor bij het internetgebruik. Internetproviders bieden speciaal voor mensen die bij het gebruik van hun internetverbinding weinig dataverkeer genereren voordelige abonnementen aan waarbij de kosten voor datatransport maar gedeeltelijk bij de prijs zijn inbegrepen. Het totaal aan inbegrepen datatransport heet datalimiet. Indien u in een factuurperiode meer data vertuurt dan bij uw abonnement inbegrepen, wordt dit extra dataverkeer apart in rekening gebracht.

DNS
Domain Name Server
Een computer die een URL (domeinnaam) vertaalt naar een IP adres (identiteitsnummer van de computer waar het domein zich bevindt). Met dit IP adres wordt vervolgens de computer geïdentificeerd waarvan u iets wilt hebben. De reden voor deze vertaling is dat mensen makkelijker namen onthouden en computers makkelijker nummers.

Download
Het ophalen van een bestand van een host naar de eigen computer.

Downstream
Dataverkeer van internet naar de PC van een gebruiker.

DSLAM
DSLAM betekent Digital Subscriber Line Access Multiplexer.
Om ADSL verbindingen mogelijk te maken, installeert een telefoonprovider DSLAMs op lokale telefoonlijnen om de omschakeling tussen spraak en data te kunnen maken. DSLAMs zorgen ervoor dat datatransmissie plaatsvindt over snelle communicatienetwerken en dat de telefoongesprekken via de standaardtelefooncentrales wordt verwerkt

E-mail
Elektronische post, te versturen en ontvangen via internet

Encryptie
Codering. Een proces waarbij informatie onherkenbaar wordt gemaakt om te voorkomen dat onbevoegden de gegevens bekijken of gebruiken, in het bijzonder tijdens de verzending. Er is een sleutel nodig om de informatie te decoderen. Bij het bekijken van beveiligde pagina's is het belangrijk dat u dezelfde coderingssterkte gebruikt als de aanbieder van de informatie. Een programma als Internet Explorer gebruikt een coderingssterkte van 128-bit.

404 Error
Internationaal is vastgelegd dat een server een 404 Error stuurt als er om een niet bestaande pagina wordt gevraagd. Krijgt u deze melding dan betekent dat dat de link niet juist is of dat u een typefout heeft gemaakt in de naam van de pagina.

Ethernetkaart
Een ethernetkaart is een component dat in uw pc moet zijn ingebouwd om een netwerkverbinding te maken. Een ADSL-verbinding tussen uw computer en het internet dient eveneens gebruik te maken van een ethernetkaart.

Firewall
Een firewall is een gespecialiseerde computer die uw interne netwerk beveiligt (hardware firewall) of een speciaal programma dat uw computer beveiligt (software firewall). Het controleert van alle uitgaande en binnenkomende connecties of zij gevaar kunnen opleveren. Als dat zo is, weigert de firewall de gegevens door te geven. Voor thuisgebruik worden nagenoeg uitsluitend software firewalls gebruikt. Norton en McAffee zijn de bekendste leveranciers van firewall software.

Frame, frameset
Kader in een homepage, waarbij twee of meer pagina's als een kunnen worden weergegeven. Met behulp van HTML kan bij een webpagina worden aangegeven dat deze het scherm van een browser in een aantal onafhankelijke gedeeltes, frames, moet verdelen. Ieder frame kan weer een pagina bevatten. Deze pagina's kunnen onafhankelijk gewisseld worden. Dit kan gebruikt worden om navigatie makkelijker te maken door naast een wisselende hoofdtekst een inhoudsopgave te zetten die steeds in beeld blijft.

GB
Gigabite. 1 GB = 1024 MB

GIF
Ook GIF-bestand of Animated GIF. GIF staat voor Graphics Interchange Format. Dit is een bestandstype dat voor plaatjes dat veel voorkomt op internet. Het formaat is uitermate geschikt om zeer scherpe plaatjes met weinig verschillende kleuren op te slaan en te versturen. GIF biedt ook de mogelijkheid om simpele bewegende beelden te gebruiken, men spreekt dan over 'Animated Gif'.

Header
In de zogenaamde "header" van een e-mailbericht staat informatie over de herkomst van het bericht en over de weg die het bericht over het internet heeft afgelegd om van verzender naar ontvanger te komen.

Hoax
Een hoax is een nepvirusmelding of nepbericht. Zo een virusmelding die dan de ronde doet ziet er vaak zeer onheilspellend uit. Er wordt gewaarschuwd voor niet bestaande virussen die de hele harde schijf wissen en allerlei privé-gegevens van computergebruikers op Internet verspreiden. Of het zijn bijvoorbeeld verzoeken om een bericht toch vooral door te sturen omdat voor elk verstuurd mailtje door iemand een bedrag wordt betaald voor een goed doel. Ook deze berichten zijn nooit waar, daar het nimmer is te controleren hoevaak een bericht wordt doorgestuurd.

Hosting
Hosting is het 'onderdak bieden' aan een website. Elke website moet op een server staan die met het Internet verbonden is. Ervoor zorgen dat deze server beheerd wordt en dat uw website bereikbaar is, heet 'hosting'. Meestal wordt een website door een internetprovider of een in hosting gespecialiseerd bedrijf gehost..

HTML
Hypertext Markup Language
De taal waarin webpagina's op zijn opgemaakt. Doordat de makers van browsers steeds nieuwe dingen bedenken is deze taal voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe ontwinkelingen zijn bijvoorbeeld DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language) en XML (Extensible Markup Language).Ontwerpers van internetpagina's moeten daar goed rekening mee houden. Een HTML bestand herkent men meestal aan de extensie *.htm of *.html.

Hyperlink
Een schermobject dat kan worden aangeklikt. In tekst is een hyperlink doorgaans herkenbaar doordat de letters in een andere kleur staan. Ook plaatjes kunnen 'gehyperlinkt' zijn. Als een hyperlink wordt aangeklikt, interpreteert de browser dit als een commando om de pagina op te halen die in de URL gespecificeerd is.

Internet
Het Internet is een wereldwijd netwerk van miljoenen computers die met elkaar verbonden zijn. Tussen deze computers kan informatie uitgewisseld worden. Er zijn tientallen manieren om informatie uit te wisselen via het Internet. De bekendste op dit moment is het WWW, waar informatie door middel van HTML-pagina's wordt gepresenteerd. Maar het Internet wordt ook gebruikt voor het sturen van e-mail, het lezen van news-groups en voor andere manieren van informatie-overdracht.

IP adres
Een IP adres is een getal in de vorm van 195.121.10.133. Iedere computer die aangesloten is op internet heeft een eigen nummer. IP nummers zijn terug te voeren tot een bepaalde Internet Provider en soms een bepaalde regio. Door middel van IP adressen herkennen computers elkaar. Omdat mensen nummers makkelijker onthouden dan cijfers maken wij gebruik van een URL om lokatie op het internet te benoemen.

Intranet
Computernetwerk binnen een besloten eenheid (bijvoorbeeld een bedrijf) gebaseerd op de toepassingen, technieken en protocollen die ten grondslag liggen aan Internet. Een intranet kan verdeeld zijn over verschillende vestigingen die via een afgeschermde verbinding over het internet met elkaar verbonden zijn. Een intranet wordt meestal gebruikt voor het distribueren van bedrijfsnieuws en -informatie, interne e-mail en discussieplatforms.

ISDN
ISDN is een telefonievorm waarbij de gebruiker via zijn aansluiting over twee lijnen tegelijk kan beschikken. ISDN bestaat namelijk over een D-kanaal en twee B-kanalen. Via die kanalen kan worden gebeld, gefaxt en natuurlijk ook een internet-inbelverbining worden gemaakt. ISDN is de tegenhanger van gewone telefonie: PSTN.

ISP, Internet Service Provider
ISP staat voor Internet Service Provider. Een ISP is een bedrijf dat andere bedrijven en/of particulieren toegang verschaft tot het Internet. De klant belt op naar de computer van de ISP en geeft zijn opdrachten door, de ISP zorgt ervoor dat deze opdrachten worden uitgevoerd. Zo kan een ISP web-browsing, e-mail, news en online conferencing voor zijn klanten verzorgen. Een Internet Service Provider beheert ook de websites van zijn klanten en zorgt dat deze algemeen bereikbaar zijn via het Internet.

Java
Java is een programmeertaal die oorspronkelijk door computerfabrikant Sun is bedacht. De naam "Java" is afgeleid van het Amerikaanse slangwoord voor koffie die de Sun programmeurs rijkelijk dronken.
Java is een programmeertaal waarmee applicaties gemaakt kunnen die niet afhankelijk zijn van een bepaald platform. Programma's in Java kunnen op iedere computer onafhankelijk van het type processor worden uitgevoerd op de 'Java Virtual Machine'.
Let op:Java heeft niets met JavaScript te maken.

JavaScript
Een scripting taal die aan HTML pagina's kan worden toegevoegd. Met behulp van JavaScript kunnen er bijvoorbeeld plaatjes in een pagina gewisseld worden als de gebruiker er met de muis overheen gaat. Ook is het heel handig om te kijken of mensen formulieren wel volledig heben ingevuld.
Zowel Netscape Navigator (vanaf versie 2) als Internet Explorer ondersteunen JavaScript. JavaScript heeft niets met Java te maken, de naam is uitsluitend uit marketingmotieven gekozen.

JPG, JPEG
Naast GIF een zeer vaak toegepast bestandsformaat voor plaatjes op internet. JPG wordt vooral gebruikt voor het weergeven van realistische foto's met veel verschillende kleuren. Dit formaat maakt het mogelijk om een deel van de scherpte in te ruilen voor een kleinere bestandsgrote en dus kortere download tijden.

Kb, KB
zie bits, bytes
LAN
Afkorting van: Local Area Network (lokaal netwerk).
Mb, MB
zie bits, bytes

Mirror Site
Een kopie van een website. Veelbezochte websites richten vaak mirror sites op om zo de binnenkomende verzoeken over meerdere servers te verdelen. Als u de site bezoekt wordt u voor de keuze gesteld welke mirrorsite u wilt bezoeken. Op dezelfde manier moet u soms als u iets download aangeven waar u woont. pasis van die informatie keist dan de computer voor de dichtstbijzijnde lokatie vanwaar u een bestand kunt downloaden. Als u naar de dichtstbijzijnde gaat, wordt u het snelst geholpen. Een voorbeeld van zo een mirrorsite is http://tucows.planet.nl Dit is een mirrorsite van www.tucows.com

Modem
Een apparaat dat noodzakelijk is om via een gewone telefoonlijn op het Internet te komen. Een modem zet digitale informatie die uw computer verzendt om in analoge geluidsgolven die over een telefoonlijn verzonden kunnen worden. Aan de andere kant staat ook een modem, die het geluid weer digitaliseert.

Multilink
Het inbellen via beide B-kanalen van een ISDN2-lijn noemt men s. Deze wijze van verbinding maken is echter ook bekend onder de internationale benaming multilink. In de instellingen van een verbinding komt men dan ook vaak een tabblad multilink tegen waarin het kan worden ingesteld.

MySQL
MySQL is een database programma dat speciaal ontworpen is voor gebruik op het internet. Het is gebaseerd op SQL (Structured Query Language) en stelt u in staat om complexe en dynamische websites te onderhouden.

Navigatie
De navigatie van een site zorgt ervoor dat de bezoekers alle pagina's makkelijk kunnen bereiken. Navigatie bestaat altijd uit hyperlinks,als tekst of als plaatje.
Naast goede content is ook een goede en overzichtelijke navigatie onontbeerlijk voor uw website.

Outlook
E-mailprogramma met agenda- en plannerfuctie. Wordt meegeleverd met het software van Microsoft: Office. Outlook wordt geleverd in een aantal versies: 97, 97, 2000 en 2002. Deze laatste zit in het pakket Microsoft Office XP

Outlook Express
Outlook Express is een e-mailprogramma dat gratis wordt meegeleverd - door Microsoft - met het programma Internet Explorer. En vooral niet te verwarren met de Outlook van Office.

Pageview
Een pageview is een eenheid om het aantal bezoekers aan een pagina te meten. Er wordt gemeten hoeveel keer een bepaalde pagina bij een server is opgevraagd. Daarbij worden pagina's worden opgevraagd door bijvoorbeeld robots niet meegeteld.

PHP
PHP staat voor 'Personal Home Page Tools' en is een zogenaamde scripttaal en is daarmee een tegenhanger van de Active Server Page (ASP) van Microsoft. Een PHP-script ligt opgesloten binnen een HTML-document. Een pagina welke een PHP-script bevat heeft als extentie .php, php3 of phtml. Met PHP worden zogenaamde dynamische pagina's gemaakt. Dit wil zeggen dat de inhoud ervan veranderd als gevolg van de vertaling van het script. HTML documenten zijn, in tegenstelling tot pagina's met PHP, statisch en daardoor stug. Veranderingen kunnen alleen gemaakt worden wanneer u de gehele pagina's bewerkt. Met PHP kunt u, zonder in de HTML-code te moeten duiken direkt wijzigingen aanbrengen aan de database door het eenvoudig invullen van een formulier.

Pingen
Pingen is een verbindingscommando waarmee u kunt testen of een bepaald(e) adres of server bestaat. En als deze bestaat of hij ook daadwerkelijk bereikbaar is. U stuurt een pakketje data naar het adres dat u wilt onderzoeken en de respons geeft aan wat de status is van de server waarnaar u pingt.

Pixel
Pixel is en afkorting van 'Picture Element'. Een pixel komt overeen met een beeldschermpunt. Een pixel is het kleinste element op een beeldscherm. Een pixel kan dus maar één kleur hebben. Een beeldscherm is, afhankelijk van het type, tegenwoordig minimaal 800 pixels breed en 600 pixels hoog. Het formaat 1024 x 768 is op het moment het meest gebruikelijke. Bij het onderdeel 'Beeldscherm' in het configutatiescherm kunt u veelal het formaat zelf istellen bij 'beeldschermresolutie'.

Portal site
Een portal site is een site die snel toegang te bieden tot algemene of specifieke informatie op het Internet. Sites die een link op zo'n portal site willen, moeten hier voor betalen. Er zijn vele portalsites over de meest uiteenlopende onderwerpen. De meest bekende en gevarieerde is www.startpagina.nl Onder dit domein vallen ruim 3000 portalpagina's..

Proxy server
Een proxy server is een server die tussen een client (bijvoorbeeld een browser) en het Internet in staat. Een proxy server heeft meerdere doelen. Ten eerste is het meestal een gateway: een computer die een netwerk op het Internet aansluit. Ten tweede kan een proxy server ook voor beveiliging zorgen en/of beoordelen of werknemers een bepaalde Web-pagina wel of niet mogen opvragen. Zo kan bijvoorbeeld pornografie van het bedrijfsnetwerk geweerd worden.
De belangrijkste functie van een proxy server is echter om namens de computers in het bedrijfsnetwerk Web-pagina's op te vragen. De browser van een medewerker vraagt aan de proxy server om een bepaalde pagina. De proxy server kijkt eerst of hij deze pagina al in zijn geheugen heeft (omdat iemand anders de pagina al eerder had opgevraagd). Is dat het geval, dan stuurt hij de pagina direct terug. Alleen als de pagina nog niet in zijn geheugen zit, gaat hij het Internet op om de pagina op te halen. Zodoende versnelt een goede proxy server het Internet-gebruik van een bedrijf fors. Oop internetprofiders maken gebruik van proxyservers. Deze servers hebben als voornaamste doel om het internetgebruik te versnellen en onnodig dataverkeer op het internet te voorkomen.

PSTN
Met deze afkorting wordt analoge (gewone) telefonie bedoeld via een vaste aansluiting. Naast PSTN bestaat ook ISDN.

Robot
Een robot op internet is een computer die bepaalde taken automatisch uitvoert. Een robot kan bijvoorbeeld zoeken naar nieuwe informatie om de catalogus van een zoekmachine uit te breiden of reeds bekende informatie verifieren.

SDRAM
Synchronous Dynamic Random Access Memory, het snelst van alle types DRAM. Zeer snel geheugen, zelfs zo snel dat de RAM is gesynchroniseerd met de processor. Deze processors hebben een hoge verwerkingssnelheid, maar de gebruiker heeft daar vaak weinig profijt van omdat de omringende, langzamere chips de datadoorvoer weer vertragen. SDRAM is geschikt voor snelheden tot 133 MHz. De Synchronous Dynamic RAM-chip voert de datatransfer op door gebruik te maken van virtual memory channel waardoor gegevens sneller beschikbaar komen voor de processor

Server
De tegenpool van een client. Een computer op het internet die een of meerdere diensten aanbiedt aan andere computers (clients). Een dienst is bijvoorbeeld het opvragen van HTML pagina's, het zoeken naar informatie (zoekmachines) of het afleveren van email. Zie ook Virtual Server.

SPAM
Sending People Annoying Messages.
SPAM (spamming) is het ongevraagd toezenden van commerciële en/of marketing e-mails. Spamming is een van de ergste zondes op het Internet. Het is een gegronde reden voor een klacht en internet providers behouden zich dan ook het recht voor accounts af te sluiten van klanten die zich aan SPAM schuldig maken.
Daarnaast mist SPAM ook nog volledig zijn doel: mensen die SPAM ontvangen zullen voortaan het bedrijf dat het gestuurd heeft zeer negatief bekijken.
Een acceptabele manier van e-mail marketing is het sturen van marketing mails aan mensen die zich hebben opgegeven om deze mails te ontvangen.

Style Sheets "CSS"
Een technologie die door vrijwel alle browsers wordt ondersteund.
Door middel van style sheets kunnen zeer precieze definities gegeven worden voor bijvoorbeeld een paragraaf tekst. Je kunt bijvoorbeeld de tekst een kleur geven, de eerste regel van de paragraaf vetter maken en zelfs de paragraaf over een andere paragraaf heen plaatsen en onzichtbaar maken (totdat de gebruiker op een knop drukt, bijvoorbeeld).

SQL
SQL is de afkorting van "Structured Query Language". Dit is een algemene taal die gebruikt wordt om databases aan te spreken. Met behulp van SQL kunnen gegevens uit tabellen worden gehaald, gegevens worden toegevoegd en gegevens worden verwijderd. Ook kunnen er tabellen gemaakt, gewijzigd of verwijderd worden

Traffic
Dataverkeer over het Internet. Iedere pagina, stukje tekst of plaatje genereert een hoeveelheid data die verstuurd moet worden naar de bezoeker van een site. Omdat bandbreedte - de hoeveelheid dataverkeer per seconde - beperkt is, stellen Internet Providers vaak een limiet aan de hoeveelheid dataverkeer die een site per maand mag veroorzaken.

Upstream
Dataverkeer van de PC (of server) van een gebruiker naar internet.
Voorbeelden hiervan zijn het versturen van e-mail en het uploaden van bestanden naar een personal homepage of website. Zie ook: downstream.

URL
Unified Resource Locator
Een adres van een webpagina. De URL van de beginpagina van $PHnaam is bijvoorbeeld: $PHurlwebsite. Dit adres is noodzakelijk om een webpagina op te vragen. Hyperlinks geven altijd een URL naar een nieuwe pagina aan.
Deze voor mensen makkelijk te onthouden namen worden voor computers omgezet in een IP adres. Dit is de taak van een DNS.

Virus
Een computervirus is een programma dat bestanden of andere programma's infecteert. Vervolgens wordt er een ongewenste handeling verricht op uw computer. Dit kan uiteenlopen van een boodschap op uw beeldscherm tot het wissen van belangrijke bestanden op uw harde schijf. Het laatste kan bijvoorbeeld de reden zijn dat uw computer niet meer wil opstarten. Virussen proberen zichzelf verder te verspreiden.De meeste virussen verspreiden zich via e-mailbijlages (attatchments) Wereldwijd zijn er meer dan 50.000 computervirussen bekend.

WAP
Wireless Application Protocol
Een set afspraken over hoe draadloze verbinding tot stand kan komen met het Internet. Door middel van WAP kunnen bijvoorbeeld mobiele telefoons een Internetverbinding tot stand brengen, zodat de gebruiker kan surfen, zijn mail kan lezen, etc.
Nadeel van mobiele telefoons is dat het beeldscherm erg klein is, zodat traditionele websites slecht worden weergegeven. Er worden speciale websites voor WAP gebouwd .

WIFI
WiFi staat voor wireless fidelity. De term WiFi wordt gebruikt voor draadloze netwerken die gebaseerd zijn op de IEEE 802.11 standaard. De data wordt via radiogolven op een frequentie van 2.4 GHz verzonden. WiFi maakt hiertoe gebruik van een vergunningvrij deel van de ether. Ook de afstandbediening van uw televisie en bepaalde huistelefoons maken hiervan gebruik. Alle netwerkapparaten met het keurmerk van de WiFi Alliance zijn in staat met elkaar te communiceren. De WiFi Alliance is de wereldwijde non-profit standaardisatieorganisatie voor draadloze netwerken volgens de 802.11 standaard. Het doel van de leden van de WiFi Alliance is om de gebruikservaring van de eindgebruiker te verbeteren via de samenwerking tussen de producten.

Web
Andere naam voor het WWW.

Website
Een verzameling WWW-pagina's die samen gestructureerde informatie over een bepaald onderwerp bieden.

WWW
World Wide Web. Het WWW bestaat uit enige honderden miljoenen pagina's die informatie bieden over alle mogelijke onderwerpen. Deze pagina's kunnen ook middels hyperlinks met andere web pagina's verbonden worden.Voor toegang tot het WWW is een browser vereist, aangezien alle WWW pagina's in HTML geschreven worden en alleen browsers deze taal begrijpen.