AHC
 


Extra - klein registerDe omvang van het register - het hart van Windows - is veelbepalend voor de snelheid van het besturingssysteem. Als het register klein is, is Windows sneller. In veel gevallen is het aantrekkelijk om een nieuw register te maken. Dit doet u nadat het register is opgeschoond (zie tekst). Eerst maakt u een back-up van het register. Het gaat om de bestanden user.dat en system.dat in de Windows-directory. Kopieer die naar een aparte map of partitie. Open RegEdit en kies in het menu voor Register exporteren. Plaats het geëxporteerde register naar (bij voorkeur) een andere partitie.

U moet het een naam geven, bijvoorbeeld nieuw.reg. In ons geval staat het geëxporteerde register in G:\. Sluit de pc af en herstart de computer met een opstartschijf (zie kader back-up hoe u dat doet). Het is noodzakelijk om dit buiten Windows om te doen, want u moet het huidige register nog verwijderen en dat is onmogelijk zolang Windows actief is. Ga naar uw Windows-map (C:\Windows) en type het volgende:

cd windows
attrib -s -h -r system.dat
del system.dat
attrib -s -h -r user.dat
del user.dat


Het huidige register van Windows is verwijderd. Het gaat om vitale bestanden, de pc start niet meer op zonder opstartdiskette. Vandaar dat u direct het nieuwe register bouwt. Dat duurt, afhankelijk van de pc en het beschikbare geheugen, enkele minuten tot ruim een uur. Om het geheel wat te versnellen doet u er goed aan om smartdrive te laden. Dat doet u met het commando 'smartdrv'. Hoe meer RAM u hebt, hoe sneller u het proces kan laten verlopen. Dit kunt u doen door smartdrive een buffer mee te geven (de helft van uw intern geheugen). Bijvoorbeeld 'smartdrv 32768' als u 64 RAM in de pc hebt. Een nieuw register opbouwen is simpel, type: regedit /c . In ons geval regedit /c G:\nieuw.reg. Herstart de pc en boot naar Windows. Lukt dat niet, lees dan het register terugzetten.

Register terugzetten
Gaat het onverhoopt mis en raakt het register corrupt: geen paniek. U kunt eenvoudig terug naar de oude situatie. Herstart de pc met de opstartdiskette en type het volgende:

cd windows
attrib -s -h -r system.dat
del system.dat
attrib -s -h -r user.dat
del user.dat


Het corrupte register is verwijderd. Afhankelijk van waar de back-up staat, typt u het volgende:

cd
attrib -s -h -r system.dat
copy system.dat c:windows
attrib +s +h +r system.dat
attrib -s -h -r user.dat
copy user.dat c:\windows
attrib +s +h +r user.dat


Herstart de computer en Windows start weer normaal op.