AHC
 


Delete-knop grootste reden voor dataverlies


>Niet virussen, noch systeemcrashes en al evenmin hackers vormen de grootste oorzaak van het verlies van kostbare data, maar wel het per ongeluk indrukken van de delete-knop op het toetsenbord. Broadcasters

Network International deed een onderzoek naar de oorzaken van dataverlies en daaruit blijkt de verstrooidheid van de mens de grootste boosdoener te zijn. 69 procent van de 300 ondervraagde WindowsNT-systeembeheerders beweert ooit belangrijke informatie te zijn kwijtgespeeld door het per ongeluk indrukken van de delete-knop.

Slechts in drie procent van de gevallen is een virus de oorzaak van dataverlies.Een mogelijke bescherming tegen dataverlies is het maken van backups, of reservekopieën van het origineel. Toch blijkt uit het onderzoek dat dergelijke backups in 48 procent van de gevallen te kort schieten. De oorzaak hiervan: data raakt verloren tussen twee backups in, de backups raken beschadigd of bij verlies van data wordt een oude versie van de backup geïnstalleerd. Nochtans kan een goede backup-regeling de kans op dataverlies verkleinen. En anders kan een goed undelete-programma de reddende engel zijn.