AHC
 


Caps lock een geluidje geven

Als je een tekstje inplakt in kladblok, heeft die de gewoonte hele lange zinnen te maken . Hetgeen je direct oplost met de automatische terugloop aan te zetten via het menu "bewerken". Alle vensters meteen minimaliseren doe je met de rechtermuistoets op de taakbalk. Kies daar voor alle vensters minimaliseren. Zoeken naar meerdere mappen of bestanden doe je door de woorden te scheiden met een ( punt komma ) ; .

Wie een opmerking wil invoegen in een cel van een excel-blad kan dat door eerst shift F2 aan de inhoud te laten voorafgaan. Woorden met een scheidingsteken of verbindingstreepje op ‚‚n regel houden kan je door (ctrl) (shift) (-) tussen de 2 woorden te typen Sneltoetscombinaties weergeven in de knopinfo doe je door Extra, aanpassen en kiezen voor sneltoetsen weergeven in scherminfo.Een alinea terughalen die gedeleted werd, zonder de later gedelete zaken terug te halen. Kies bestand, opslaan als nieuwe naam en druk net zolang op ctrl Z (ongedaan maken) tot je de alinea terugvind . Zet ze in het origineel document via knippen en plakken.