AHC
 


Wat zijn sneltoetsen

Regelmatig uitgevoerde taken verlopen efficiënter wanneer u gebruik maakt van sneltoetsen. Wanneer men door een sneltoets of combinatie van sneltoetsen gebruikt, is het mogelijk om bepaalde functies sneller op te roepen. Een sneltoets is dus een toets of een toetsencombinatie op het toetsenbord, waar een speciale functie aan gekoppeld is.

Windows-toets alleen: startmenu
Windows + tab: door de knoppen op de taakbalk bladeren
Windows + F: zoeken in alle bestanden
Windows + Ctrl+F: Zoeken naar een computer
Windows + F1: Windows help
Windows + R: De opdracht Uitvoeren (Run) opstarten
Windows + Break: Systeemeigenschappen starten
Windows + E: Verkenner openen
Windows + D: Alle vensters minimaliseren of het vorige formaat van alle vensters herstellen
Windows + Shift + M: Het vorige formaat van alle geminimaliseerde vensters herstellen.


Algemene sneltoetsen

Shift: Ingedrukt houden tijdens het plaatsen van een cd-rom onderdrukt het automatisch afspelen ervan.
F2: Naam van een item wijzigen
F3: Opent het venster Zoeken in alle bestanden
F5: Inhoud van een venster bijwerken
Alt+Enter: Eigenschappen van een item bekijken
Alt+Esc: Toont het volgende venster

Even benadrukken dat bijna in alle windows vensters of applicaties de toets-combinatie ctrl + a een gehele inhoud selecteert.
Dat de F2 toets de functie herbenoemen oproept
F3 de zoekfunctie oproept.

Meer sneltoetsen