AHC
 


Woorden samenhouden in WordMS Word breekt je zinnen op het einde van de regel altijd netjes af om op een nieuwe regel verder te gaan.
Dat is prima, maar niet altijd ideaal. Stel bijvoorbeeld dat je namen van personen en bedragen met valutatekens in je tekst typt. Word zal deze woorden op het einde van de tekstregel indien nodig verdelen over twee regels.
Voor de leesbaarheid van je tekst is het echter beter om namen en geldbedragen op dezelfde regel te laten staan.
Je doet dit heel eenvoudig.
In plaats van een gewone spatie, typ je tussen woorden die je wil samenhouden de combinatie CTRL+SHIFT+SPATIEBALK.
Je zal zien dat Word de woordenreeks niet meer zal opsplitsen op het einde van een regel, maar volledig naar de volgende lijn verplaatst.