AHC
 


Alles opslaan en sluiten in WordWerkt u vaak met meerdere documenten in Microsoft Word? Dan bent u vast vaak tegen het probleem aangelopen dat u de documenten één voor één moet sluiten en opslaan, alvorens u het programma kan afsluiten.
Dat hoeft niet langer meer! Tenminste, als u met minimaal Word-versie 2000 werkt. Wanneer u meerdere documenten hebt openstaan kunt u twee 'geheime' opties benaderen door het volgende te doen.
Houd de SHIFT knop ingedrukt wanneer u op Bestand klikt, linksboven in het scherm.
U ziet nu de twee verborgen opties te voorschijn komen, te weten: Alles Sluiten en Alles Opslaan.