AHC
 


Uitgebalanceerde kolommenStel: je maakt een nieuwsbrief met twee kolommen.
Op de laatste pagina heb je één volle kolom en de tweede is veel korter.
Dan kan je de kolommen als volgt in evenwicht brengen.

Oplossing:

Zet de cursor vlak achter de tekst in de tweede kolom.
Kies vervolgens 'Invoegen | Eindemarkering'.
Selecteer de optie 'Doorlopend' in het dialoogvenster 'Eindemarkering'.
Klik op 'OK' om je keuze te bevestigen.