AHC
 


Wist je dat ? - augustus 2011 • Wist je dat, Tijdens de verlofmaand augustus geen "Wist je dat'jes" genoteerd zijn, maar ze pas in januari opdoken? Met deze.

 • Wist je dat,Daniel de druk op het gelaat van de uitbater herkende vanuit zijn eigen café.

 • Wist je dat,Willem zonder Ward, is als AHC zonder computers.

 • Wist je dat,Jozef ons een virus deed ontdekken die op de website was geslopen.

 • Wist je dat,nu ook Armand ons liet wten met een rugletsel te kampen, en hierdoor afwezig moest blijven.

 • Wist je dat,Francine zich bij de 50% niet gehandicapten vereerde onder de clubleden.

 • Wist je dat,Philippe vind dat Marc maar eens moet leren iets weg te gooien dat verouderd is. Marc vroeg: ook als het niet kapot is?

 • Wist je dat,Herman verlost geraakte van een geplaagd probleem van maanden eerder, door opmerkzaamheid van Eddy en Erik.

 • Wist je dat,Vera niet te spreken is over Vanden Borre, dewelke haar liefst 139€ extracvroegen voor haar laptop up to date af te leveren na aankoop. Altijd eerst met AHC spreken hé Vera.

 • Wist je dat,ook Fred, mee van de jongsten onder ons al mankende de club betrad. We gaan naar een record.

 • Wist je dat,Michel iedereen liet groeten, nog wat zit - en bedlegerig door de rugoperatie.

See you next month