AHC
 


Wist je dat ? - juli 2011 • Wist je dat, Marc meermaals in Delhaize Aartselaar een pakje afhaalde dat hij op internet kocht. En toch niet bedacht dat als er "Kiala" geroepen werd door de micro, dat het niet om een verkoopster ging, maar dat er een pakje afgehaad moest worden.
  Hij stond voor schut als hij dat ook nog luidop verkondigde in de winkel zelf.

 • Wist je dat, Walter ondanks dat hij ziek was, iedereen liet groeten die aanwezig was op de club.

 • Wist je dat, Francine zich als een echte Hobokenaar begint te gedragen.

 • Wist je dat, Willem en Tony jeugdzonden hebben uitgewisseld.

 • Wist je dat, Francine daar geen graten in zag in die mannen hun ideeëngang na het huwelijk.

 • Wist je dat, Tony later naar huis werd geroepen met 3krieken en 5 pintjes in de keel.

 • Wist je dat, Monique netjes haar echtgenoot opwachtte in de taverne.

 • Wist je dat, Erik voor elektricien aanzien werd.

 • Wist je dat, Vera haar zoveelste backup-les achter de kiezen heeft en nu aanzien word als een professionele bac-up'ster.

 • Wist je dat, Philippe helemal niet eenzaam is omdat hij zijn vertrouwde hoekje opzoekt. Hij staat altijd voor iedereeen klaar en is een spilfiguur binnen het bestuur. Drinkt af en toe een pintje mee na de cluburen en wie denkt dat hij uitgesloten word of in de hoek gedrukt mag hem dat altijd vragen.

 • Wist je dat, Fred en Armand gelukkig waren na een kado'ke van Marc.

 • Wist je dat, Louis een lesje gaf aan Marc (op papier). Een voorbeeldig lid met klasse. Marc stond er bij en keek er naar.

 • Wist je dat, de ene Senepart naar 't stad trok om te pintelieren terwijl de andere zijn diensten ging aanbieden bij AHC.

 • Wist je dat, Jozef zich engageerde als volleerd stukadoor of betonspecialist en de nodige kennis verdeelde.

 • Wist je dat, Swa door iemand gezien is met Frieda, hand in hand. Dus toch niet die macho maar meer de teddybeer.

 • Wist je dat, Leo en Gaby een oplossing gaven aan een weigerende FN-toets, die eigenlijk als oorzaak had; een uitgeschakelde internetverbinding.

 • Wist je dat, een echtgenote begrip moet hebben wanneer je een taak als vrijwillige voorzitter aanvaard hebt en daar af en toe wat tijd in kruipt.

 • Wist je dat, een wijsheid die Julien ons reeds lang heeft meegegeven nu pas is gaan doordringen als een leek als ons Vera het voorbeeld gaf. Namelijk de laptopbatterij een langer leven geven door ze altijd apart te houden zolang je ze niet gebruikt. Dus uit het toestel.

 • Wist je dat, wie zijn lidgeld via een overschrijving wil betalen ipv via de elektronische weg, altijd terecht kan bij ons voor een vooringevuld papieren kleinnood.

 • Wist je dat, Door het wegvallen van een les meer gepraat werd dan anders en alzo meer wist je dat's ontstonden.

 • Wist je dat, We vandaag tot de conclusie zijn gekomen dat we 4 Jozef'fen hebben. Miserie. En oplossing in de maak.

 • Wist je dat, Louis een glas omstootte en iedereen meteen wakker was.

 • Wist je dat, Een samenloop van omstandigheden leidde tot een geschrapte les en meerdere teleurgestelde mensen.

 • Wist je dat, Machteld niet preutelde en Marc evenmin. Vriendschap kan toch schoon zijn. Of was het compassie? :-).

 • Wist je dat, Pa Philippe het op zijn zenuwen kreeg van het notarisgedrag van enkele sprekers :-).

 • Wist je dat, Gaby zich een half uur , inzet, moed, bloed en tranen getrooste om onvoorbereid, één van de 4 Jozeffen een nieuw paswoord aan te maken.

 • Wist je dat, Willem aan de laptoptafel zat, volgens ons een primeur. Welkom Wim.

 • Wist je dat, Jos C op een haar na een medaille mistte door iemands computerprobleem op te lossen. Wordt hopelijk opgelost en dus ook vervolgd.

 • Wist je dat, Gaby veel te laat thuis was door een groepsgesprek dat tot 20.45u duurde. We denken te weten dat hij al van 12.30 u aanwezig was. Ben je daardoor een computernerd? Helemaal niet.

 • Wist je dat, Eddy de rust zelve is tijdens zijn prille brugpensioen. Er werd op de raam geklopt en enkel hij schrok niet op.

 • Wist je dat, Monique een zatte fles werd genoemd omdat ze het bierglas van Willy droeg. Foei.

 • Wist je dat, Francine de polder indook met Erik. Amoureuze ideeën? Neen. Immobieliën. :-)

 • Wist je dat, Philippe de rekening van Marc maakte, GSM opladen en restaurant spelen op de club valt hem telkens op. Wil die zeggen dat ik ne gierigaard ben? :-)

 • Wist je dat, Véronique geen paraaf heeft, en anderen deden het haar na door kruisjes te zetten op de aanwezigheidslijst. Te onduidelijk en onvergelijkbaar, dus graag eenzelfde kriebel bij binnenkomst lieve mensen. Maak het ons makkelijk.

 • Wist je dat, Marc met grote spijt de les moest afzeggen op het laatste moment. En dat was de enige goede beslissing

 • Wist je dat, Eddy de les kortelings op hem zal nemen. Kijk daarvoor weldra op de activiteitenkalender.

 • Wist je dat, Machteld naar Wijnegem shopping wou gaan in de eerste soldendagen. En dan weer niet, en dan weer wel. Zouden ze geweest zijn. Enkel Jos zal het geweten hebben met al die zakken op zijn schouder. :-)

 • Wist je dat, Grunther van bij de firma Bayer in Antwerpen naar AHC in de Schorren was gefietst, en achteraf weer naar huis. Hallo ! Hij was bijna 18 uur onderweg, inclusief 8 u werken en 4 u terassen. :-)

 • Wist je dat, Jozef vanaf nu al uw lijmwerk zal verzorgen. De portkosten zijn echter voor uw rekening. Een doordenkertje. :-)